VYDRŽET! – generál Tomáš SEDLÁČEK

Ve středu 10. října v 18:30 hod. se můžete těšit na přednášku PhDr. Jiřího PLACHÉHO, PhD., který je vědeckým pracovníkem VHÚ a autorem knihy pamětí generála Tomáše Sedláčka.
Přijďte si do studovny naší knihovny poslechnout popis pohnutých okamžiků života generála Tomáše Sedláčka. Jedinečnou výpověď o lidském osudu, který je úzce propojen s dějinnými zvraty naší vlasti ve 20. století. Je to výpověď o jeho celoživotní angažovanosti v boji za demokracii a lidská práva.
Asi za vše vypovídá životní krédo tohoto výjimečného člověka: „Pravda je relativní a záleží na pohledu každého jednotlivce, jak se na konkrétní událost dívá. Jsou ale některé zásady, které slušný člověk nemůže nikdy porušit. Zásady spravedlnosti, tolerance, slušnosti, demokracie, lidských práv a řada dalších. Věřím, že jsem se žádné z těchto zásad nezpronevěřil, že jsem bojoval ze všech sil proti nenávisti, krutosti, nesvobodě a fanatismu jakéhokoliv druhu. To, že jsem měl možnost proti těmto záporným hodnotám aktivně bojovat, považuji za velké štěstí …“ .

vydrzet_general_tomas_sedlacek_phdr-plachy_10_10_2018