Strašidla z Polabí

Výběr pověstí, pověr a pranostik z vlastivědného sborníku Naše Polabí, který vydával Okresní osvětový sbor a učitelstvo okresu brandýského n. L. v letech 1923 – 1935

Strašidla z Polabí