Výročí měsíce

Výběr z významných výročí

 

LEDEN

1.1.1996 zemř.ARNOLD, ZDENĚK, 1922-1996 Organický chemik, brandýský rodák, překladatel významných děl z oblasti chemie, autor či spoluautor více než 160 publikací. (nar.20.2.1922) – 22. výr. úmrtí
2.1.1909 nar.SAIVER, ALOIS, 1909-1979 Předseda Okresního národního výboru Brandýs nad Labem a dlouholetý předseda Městského národního výboru v Brandýse nad Labem, v důchodu se věnoval tělovýchově. (zemř.16.3.1979) – 109. výr. narození
6.1.1819 nar.ŘEZÁČ, FRANTIŠEK JOSEF, 1819-1879 Narodil se v Poleradech, kněz, pedagog, reformátor školství a vězeňství. (zemř.25.12.1879) – 199. výr. narození
8.1.1948 nar.SEDLÁČEK, TOMÁŠ, 1948- Československý zahraniční voják, žil v Toušeni (zemř.27.8.2012) – 70. výr. narození
10.1.1965 zemř.BEČVÁŘ, ANTONÍN, 1901-1965 Astronom, fotograf, autor světoznámých atlasů hvězdné oblohy (Atlas coeli, Atlas eclipticalis, Atlas australis), žil v Brandýse nad Labem. (nar.10.6.1901) – 53. výr. úmrtí
11.1.1923 nar.BÍMA, JIŘÍ, 1923-1998 Akademický sochař, autor plastik pro československý pavilon na Světové výstavě v Bruselu 1958. Vystavoval v Čelákovicích a Brandýse nad Labem. V Brandýse nad Labem je i pohřben. (zemř.25.6.1998) – 95. výr. narození
11.1.1854 nar.NEJEDLÝ, EMANUEL VIKTOR, 1854-1885 Brandýský rodák, hudebník, působil v Rumunsku, bývalé Jugoslávii a v Salzburgu (zemř.8.8.1885) – 164. výr. narození
11.1.1901 nar.VOHÁNKA, FRANTIŠEK, 1901-1966 Hudebník, žil ve Staré Boleslavi, studoval u J. Klazara staršího, koncertoval v Brandýse nad Labem (zemř.28.11.1966) – 117. výr. narození
12.1.1925 nar.MAREŠ, VLADISLAV, 1925-2004 Publicista, zaměřený na obor umělecké historie (zejména operní hudbu), autor cestopisů, rozhlasových pořadů, středoškolský pedagog. Narozen ve Staré Boleslavi, kde žil celý život. (zemř.8.9.2004) – 93. výr. narození
13.1.1572 zemř.AUGUSTA, JAN, 1500-1572 Biskup a teolog Jednoty bratrské, autor duchovních písní. Žil v Brandýse n.L. (nar. . .1500) – 446. výr. úmrtí
13.1.1881 nar.CHODĚRA, ČENĚK, 1881-1955 Toušeňský rodák, akademický malíř, krajinář. (zemř.2.5.1955) – 137. výr. narození
14.1.1865 nar.BRANŽOVSKÝ, JOSEF, 1865-1931 Wagnerovský pěvec – tenorista, hudebník, rodák z Brandýsa nad Labem. (zemř.26.10.1931) – 153. výr. narození
14.1.1883 nar.SYCHRA, CYRIL, 1883-1957 Zabýval se chrámovou a duchovní katolickou hudbou. Autor řady studií a monografií. (zemř.18.1.1957) – 135. výr. narození
16.1.2005 zemř.LEITGEB, LADISLAV, 1920-2005 Akademický malíř, profesor Univerzity Karlovy. (nar.30.5.1920) – 13. výr. úmrtí
18.1.1957 zemř.SYCHRA, CYRIL, 1883-1957 Zabýval se chrámovou a duchovní katolickou hudbou. Autor řady studií a monografií. (nar.14.1.1883) – 61. výr. úmrtí
25.1.1966 nar.SEVERA, JAN, 1966- Akademický malíř, maluje Polabí, – 52. výr. narození
26.1.1956 zemř.VOCTÁŘ, JAROSLAV, 1897-1956 Narodil se v Praze, od roku 1904 žil v Brandýse nad labem, majitel prosperující tiskárny. (nar.26.2.1897) – 62. výr. úmrtí
26.1.1937 zemř.VOCTÁŘ, JOSEF, 1860-1937 zakladatel první tiskárny v Brandýse nad Labem (nar. . .1860) – 81. výr. úmrtí
29.1.1951 zemř.MASCHNEROVÁ, MARIE, 1876-1951 Učitelka řečí, učebnice němčiny, francouzštiny a angličtiny, zemřela v Brandýse nad Labem. (nar. . .1876) – 67. výr. úmrtí