Výročí měsíce

Výběr z významných výročí

ČERVEN

1.6.1910 nar.ADLA, ZDENĚK, 1910-1990 Publicista, spisovatel, autor próz pro děti a mládež, narozen v Zárybech. Rodný kraj je zachycen v knize Hvězdy nad Samotou. (zemř.29.8.1990) – 109. výr. narození
2.6.1990 zemř.MAREŠOVÁ, ANNA, 1926-1990 Narodila se v hudební rodině Klazarových, učitelka hudby, ochotnice, manželka Vladislava Mareše, žila ve Staré Boleslavi. (nar.24.4.1926) – 29. výr. úmrtí
2.6.1923 nar.REGNER, KVĚTOSLAV, 1923- Středoškolský a vysokoškolský pedagog, kronikář obce Všetaty. Je v redakční radě Všetatsko-přívorského zpravodaje, je aktivním členem společnosti Jana Palacha ve Všetatech, dopisuje do časopisů TOK a Mělnicko. – 96. výr. narození
2.6.1834 nar.STOLZOVÁ, TEREZA, 1834-1902 Primadona milánské La Scaly, vynikající koloraturní sopranistka, přítelkyně Giuseppe Verdiho a přední interpretka jeho děl. Pochází z Kostelce nad Labem. (zemř.22.8.1902) – 185. výr. narození
2.6.1909 nar.VOŠAHLÍK, VÁCLAV Tajemník brandýské radnice, ochotník, hudebník. (zemř.21.1.1978) – 110. výr. narození
3.6.1929 nar.KAŠPAR, JAN, 1950- Historik, autor skript a novověké části Paleografické čítanky, ve svém díle se věnuje historii Čelákovic, kde žije. – 90. výr. narození
3.6.1996 zemř.BIČOVSKÝ, JAROSLAV, 1910-1996 Soudce, spisovatel a autor právnických příruček, žil v Brandýse nad Labem, nositel ocenění udělovaného za zásluhy významným čekým právníkům – ceny Antonína rytíře Randy. Společně s JUC. Václavem Vošahlíkem napsal divadelní hru „Světla nad přehradou“. (nar.28.6.1910) – 23. výr. úmrtí
4.6.1853 nar.HAAK, KAREL, 1853-1937 Autor smíšených sborů, klavírních skladeb, brandýský rodák
(zemř.5.8.1937) – 166. výr. narození
6.6.1987 zemř.PETIŠKA, EDUARD, 1924-1987 Spisovatel, autor lyrické prózy, knih pro děti, básní, povídek a mnoha románů, žil v Brandýse nad Labem, od roku 2004 čestný občan města. (nar.14.5.1924) – 32. výr. úmrtí
6.6.1974 zemř.PUŠBAUER, JAROSLAV Zasloužilý mistr sportu, obránce Lawn Tennis Clubu Praha a národního mužstva v letech 1929-1938 se zúčastnil zimních olympijských her v r. 1924, 1928, 1936. Pobýval v Novém Vestci, kde i zemřel. Je pohřben na staroboleslavském hřbitově. (nar.31.7.1901) – 45. výr. úmrtí
7.6.1982 zemř.KOVÁŘÍK, VLADIMÍR, 1913-1982 Spisovatel. Maturoval na brandýském gymnáziu, žil v Čelákovicích. (nar.12.10.1913) – 37. výr. úmrtí
8.6.1918 nar.CIHELNÍKOVÁ, LIBUŠE, 1918- Divadelní ochotnice, žila v Brandýse nad Labem – 101. výr. narození
10.6.1901 nar.BEČVÁŘ, ANTONÍN, 1901-1965 Astronom, fotograf, autor světoznámých atlasů hvězdné oblohy (Atlas coeli, Atlas eclipticalis, Atlas australis), žil v Brandýse nad Labem. (zemř.10.1.1965) – 118. výr. narození
11.6.1925 nar.KREJČÍK, VÁCLAV, 1925- Malíř., grafik. žil v Brandýse nad Labem. – 94. výr. narození
12.6.1878 zemř.DŘEVÍKOVSKÝ, EDUARD, 1818-1878 Malíř – portrétista, autor portrétů významných měšťanů, brandýský rodák. (nar. . .1818) – 141. výr. úmrtí
12.6.1812 nar.DRAHOŇOVSKÝ, FRANTIŠEK KAREL, 1812-1881 Úředník a listovní v Brandýse nad Labem. Zasloužil se o rozvoj českého společenského života na venkově. Publikoval v časopisech Květy, Česká včela, Lumír, Světozor (zemř.10.2.1881) – 207. výr. narození
13.6.2005 zemř.TOBRMAN, MILOSLAV, 1935- Pedagog, historik, ředitel 5. ZŠ a gymnásia Jana Svatopluka Machara v Brandýse nad Labem.Žil ve Sluhách. (nar.26.2.1935) – 14. výr. úmrtí
15.6.1923 zemř.PUBAL, FRANTIŠEK, 1851-1923 Kronikář, knížecí arcibiskupský notář a farář ve Sluhách, autor Kroniky Sluzské. (nar.26.10.1851) – 96. výr. úmrtí
16.6.1915 nar.KIRS, RUDOLF, 1915-1963 Hudebník, violoncelista, brandýský rodák. (zemř.8.7.1963) – 104. výr. narození
16.6.1891 nar.BILÍK, FRANTIŠEK, 1891-1943 Velitel 5. dragounského pluku knížete Václava ve Staré Boleslavi, odbojář, popraven v roce 1943. (zemř.16.3.1943) – 128. výr. narození
17.6.1908 nar.ŠOUPAL, BEDŘICH, 1908-1980 Sochař, štukatér. Narozen v Brandýse nad Labem. Ve Staré Boleslavi se vyučil malířem pokojů, studoval sochařství u Antonína Štrunce. (zemř.21.6.1980) – 111. výr. narození
20.6.1927 nar.BENEŠ, LADISLAV, 1927-1998 Letec, významný pedagog a publicista v oboru letectví. Žil v Brandýse nad Labem. (zemř.24.12.1998) – 92. výr. narození
21.6.1980 zemř.ŠOUPAL, BEDŘICH, 1908-1980 Sochař, štukatér. Narozen v Brandýse nad Labem. Ve Staré Boleslavi se vyučil malířem pokojů, studoval sochařství u Antonína Štrunce. (nar.17.6.1908) – 39. výr. úmrtí
21.6.2003 zemř.HILČR, JINDŘICH, 1921-2003 Básník, redaktor, překladatel, žil v Čelákovicích. (nar.10.5.1921) – 16. výr. úmrtí
21.6.1892 zemř.MIKULÁŠ BOLESLAVSKÝ, JOSEF, 1829-1892 Nakladatel, vydavatel, tiskař, prozaik, dramatik, překladatel, představitel ochotnického hnutí. Narozen ve Staré Boleslavi, kde navštěvoval obecnou školu. (nar.2.2.1829) – 127. výr. úmrtí
22.6.2003 zemř.SAIVEROVÁ, MARIE 1920-2003 představitelka místní tělovýchovy (nar.6.2.1920) – 16. výr. úmrtí
22.6.1788 zemř.TESÁNEK, JAN BALTAZAR, 1728-1788 Římskokatolický kněz, jezuita, matematik, fyzik a astronom. Narozen v Brandýse nad Labem jako syn vrchního brandýského zámku. Základní vzdělání, nižší třídy latinské absolvoval v Brandýse nad Labem. (nar.9.12.1728) – 231. výr. úmrtí
25.6.1998 zemř.BÍMA, JIŘÍ, 1923-1998 Akademický sochař, autor plastik pro československý pavilon na Světové výstavě v Bruselu 1958. Vystavoval v Čelákovicích a Brandýse nad Labem. V Brandýse nad Labem je i pohřben. (nar.11.1.1923) – 21. výr. úmrtí
25.6.1906 nar.HUSA, VÁCLAV, 1906-1965 Narozen v Brandýse nad Labem, doktor historických věd, člen a korespondent Československé akademie věd, zakladatel Studentského spolku a spolku Purkyně. (zemř.6.2.1965) – 113. výr. narození
28.6.1907 zemř.MELICHAR, FRANTIŠEK, 1842-1907 Vynálezce a výrobce hospodářských strojů. Vybudoval v Brandýse nový velký strojírenský závod na hospodářské stroje, na konci 19. století se stal největším výrobcem secích strojů v Evropě. (nar.9.11.1842) – 112. výr. úmrtí
28.6.1910 nar.BIČOVSKÝ, JAROSLAV, 1910-1996 Soudce, spisovatel a autor právnických příruček, žil v Brandýse nad Labem, nositel ocenění udělovaného za zásluhy významným čekým právníkům – ceny Antonína rytíře Randy. Společně s JUC. Václavem Vošahlíkem napsal divadelní hru „Světla nad přehradou“. (zemř.3.6.1996) – 109. výr. narození
29.6.1872 nar.JANDOUREK, ANTONÍN, 1872-1930 Brandýský rodák, hudební pedagog, hráč na hoboj. (zemř.8.10.1930) – 147. výr. narození
30.6.1986 zemř.VEDRAL, KAREL ALEXANDER, 1901-1986 Hudební pedagog, učitel zpěvu na brandýském gymnáziu. (nar.4.4.1901) – 33. výr. úmrtí