Výročí měsíce

 ZÁŘÍ

2.9.1925 nar.HOVORKA, JAROSLAV, 1925-2009 Lékař, autor odborných knih i beletrie, základní i středoškolské vzdělání absolvoval v Brandýse nad Labem, kde maturoval v roce 1944. – 94. výr. narození
5.9.1975 zemř.VLASÁK, EMANUEL, 1891-1975 Učitel, odborový pracovník, pedagogické stati v časopisech, překlad z francouzštiny, vlastivědné práce z Čelákovicka, správce čelákovického muzea, redaktor Našeho Polabí, čelakovický archivář. (nar.13.8.1891) – 44. výr. úmrtí
5.9.1989 zemř.DLOUHÝ, VÁCLAV, 1923-1989 Malíř, grafik, žil v Brandýse, autor cyklu Zálabí a kreseb ze starého Brandýsa, dřevorytů a leptů (nar.8.11.1923) – 30. výr. úmrtí
5.9.1978 zemř.FRÍDA, VLASTIMIL, 1883-1978 Bratranec básníka Jaroslava Vrchlického (Emil Frýda). Autor učebnic kupeckých počtů a finanční a pojistné matematiky. (nar.24.9.1883) – 41. výr. úmrtí
6.9.1942 zemř.URBAN, JAN, 1888-1942 Hudební pedagog, skladatel a vydavatel dělnických písní. (nar.29.7.1888) – 77. výr. úmrtí
7.9.2003 zemř.MACHAR, SVATOPLUK, 1921-2003 Synovec básníka Josefa Svatopluka Machara, sochař interiérové plastiky a užitého umění (nar.28.9.1921) – 16. výr. úmrtí
8.9.1875 nar.LUKINIČ, ALEXANDR, 1875-1942 Hudební skladatel, violoncellista, brandýský rodák. (zemř.11.11.1942) – 144. výr. narození
8.9.2004 zemř.MAREŠ, VLADISLAV, 1925-2004 Publicista, zaměřený na obor umělecké historie (zejména operní hudbu), autor cestopisů, rozhlasových pořadů, středoškolský pedagog. Narozen ve Staré Boleslavi, kde žil celý život. (nar.12.1.1925) – 15. výr. úmrtí
8.9.1974 zemř.ELSTNER, FRANTIŠEK ALEXANDER, 1902-1974 Známý cestovatel, učil ve Staré Boleslavi (nar.11.4.1902) – 45. výr. úmrtí
8.9.1909 nar.BROŽÍK, VÁCLAV, 1909-1989 Dlouholetý profesor brandýského gymnázia, botanik, autor botanických statí v časopise Československé botanické listy, Ochrany přírody, články v časopise Filatelie. (zemř.24.4.1989) – 110. výr. narození
8.9.1997 zemř.HANSCHELOVÁ, MARIE, 1912 -1997 Brandýská hudebnice a ochotnice. (nar.9.9.1912) – 22. výr. úmrtí
9.9.1912 nar.HANSCHELOVÁ, MARIE, 1912 -1997 Brandýská hudebnice a ochotnice. (zemř.8.9.1997) – 107. výr. narození
11.9.1923 nar.MARŠÁLEK, STEVA, 1923-2011 Herec, maturoval na brandýském gymnáziu, vystupoval i v Brandýse nad Labem. – 96. výr. narození
12.9.1994 zemř.BOŘÍK, FRANTIŠEK, 1903-1994 Malíř, narozen v Popovicích, zemřel v Brandýse nad Labem. Učastnil se řady výstav organizovaných ARS clubem, OKS Praha-východ, v roce 1964 měl samostatnou výstavu ve Staré Boleslavi. (nar.9.4.1903) – 25. výr. úmrtí
19.9.1935 nar.BRABCOVÁ, RADOSLAVA, 1935- Univerzitní profesorka českého jazyka, vedoucí katedry českého jazyka Pedagogické fakulty v Praze, působila na Pedagogickém institutu v Btrandýse nad Labem., doktorát získala na základě práce Městská mluva v Brandýse n.L.. – 84. výr. narození
19.9.1922 nar.ZÁTOPEK, EMIL, 1922-2000 (zemř.21.11.2000) – 97. výr. narození
19.9.1927 nar.KOLÁŘOVÁ, JAROSLAVA, 1927-2012 (zemř.11.2.2012) – 92. výr. narození
21.9.1857 nar.HOLINKA ČÁSLAVSKÝ, FERDINAND, 1857-1943 Překladatel ze slovanských jazyků, zejména polštiny, působil jako učitel v Toušeni. – 162. výr. narození
22.9.1917 zemř.BÍLÝ, KAREL JINDŘICH, 1849-1917 Varhaník, hudební skladatel, absolvent pražské varhanické školy.V letech 1871- 1878 působil jako varhaník ve Staré Boleslavi. (nar.4.11.1849) – 102. výr. úmrtí
23.9.1907 nar.NOVOTNÁ, JARMILA, 1907-1994 Česká operní pěvkyně, sopranistka, členka Národního divadla v Praze, Státního divadla v Berlíně, v Metropolitní opeře v New Yorku. Žila v Toušeni. (zemř.9.2.1994) – 112. výr. narození
24.9.1883 nar.FRÍDA, VLASTIMIL, 1883-1978 Bratranec básníka Jaroslava Vrchlického (Emil Frýda). Autor učebnic kupeckých počtů a finanční a pojistné matematiky. (zemř.5.9.1978) – 136. výr. narození
26.9.1965 zemř.KLAZAR, JOSEF, 1890-1965, STARŠÍ Absolvent pražské konzervatoře, organizátor místního hudebního života, varhaník, hudební pedagog. Žil ve Staré Boleslavi. (nar.31.3.1890) – 54. výr. úmrtí
26.9.1854 nar.SEYWALTER, FRANTIŠEK, 1854-1938 Čestný občan Brandýsa nad Labem. Zakladatel filiálky Útulny slepých dívek v Brandýse nad Labem (1927) v areálu bývalé piaristické koleje (zemř.20.3.1938) – 165. výr. narození
28.9.1921 nar.MACHAR, SVATOPLUK, 1921-2003 Synovec básníka Josefa Svatopluka Machara, sochař interiérové plastiky a užitého umění (zemř.7.9.2003) – 98. výr. narození
29.9.1866 nar.PLICKA, RUDOLF, 1866-1936 Druhý ředitel brandýského gymnázia (zemř.17.4.1936) – 153. výr. narození
29.9.1924 zemř.ENGELMÜLLER, FERDINAND, 1867-1924 Akademický malíř, grafik, pedagog. V létě pobýval v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi, kde čerpal náměty ke své tvorbě. (nar.22.12.1867) – 95. výr. úmrtí

ŘÍJEN

.10.2002 zemř.VODĚRA, MIROSLAV, 1921- Fotograf, brandýský kronikář, žil v Brandýse nad Labem (nar.25.1.1921) – 17. výr. úmrtí
2.10.1870 nar.ZUMAN, FRANTIŠEK, 1870-1955 Český dějepisec a kreslíř, působil ve Staré Boleslavi jako vrchní finanční úředník. (zemř.22.2.1935) – 149. výr. narození
4.10.1942 nar.CIHELNÍKOVÁ, HELENA, 1942- Operní pěvkyně, v roce 1959 maturovala na brandýském gymnáziu. – 77. výr. narození
4.10.1942 nar.CIHELNÍKOVÁ, MARTA, 1942- Operní pěvkyně, dětství strávila v Brandýse nad Labem, maturovala na brandýském gymnáziu – 77. výr. narození
8.10.1930 zemř.JANDOUREK, ANTONÍN, 1872-1930 Brandýský rodák, hudební pedagog, hráč na hoboj. (nar.29.6.1872) – 89. výr. úmrtí
8.10.1913 zemř.JEŘÁBEK, ALBERT, 1847-1913 Učitel hudby, hudební skladatel a sbormistr (nar.19.8.1847) – 106. výr. úmrtí
8.10.1899 zemř.MAŘÁK, JULIUS, 1832-1899 Český malíř, jeho škola zajížděla do Polabí, namaloval brandýský zámek, který je umístěn ve vestibulu Národního divadla. Bydlel ve Mstěticích. (nar.29.3.1856) – 120. výr. úmrtí
9.10.1899 nar.HOVORKA, JAROSLAV ST., 1899-1980 Ředitel okresní pojišťovny v Brandýse nad Labem. (zemř. . .1980) – 120. výr. narození
10.10.1936 zemř.SCHWAB-POLABSKÝ, ARNOŠT, 1860-1936 Překladatel, dramatik, spisovatel. (nar.4.2.1860) – 83. výr. úmrtí
11.10.1889 zemř.BREIŠL, JOSEF V., 1814-1889 Autor básní a pojednání z církevních dějin, děkan staroboleslavské Kapituly. (nar.27.5.1814) – 130. výr. úmrtí
12.10.1913 nar.KOVÁŘÍK, VLADIMÍR, 1913-1982 Spisovatel. Maturoval na brandýském gymnáziu, žil v Čelákovicích. (zemř.7.6.1982) – 106. výr. narození
14.10.1887 nar.PROCHÁZKA, FRANTIŠEK XAVER, 1887-1950 Malíř, grafik. žil v Brandýse nad Labem. (zemř.24.12.1950) – 132. výr. narození
15.10.1857 zemř.JELEN, ALOIS, 1801-1857 Přední obrozenecký hudební skladatel, zpěvák v prvních českých operách (nar.11.5.1801) – 162. výr. úmrtí
16.10.1927 zemř.JUNEK, JULIUS, 1873-1927 Hudebník, člen Ondříčkova kvarteta, Působil v Záhřebu, Lublani, Vídni a v Praze. Konzertoval v Houštce i v brandýské Sokolovně. Brandýský rodák. (nar.1.11.1873) – 92. výr. úmrtí
26.10.1931 zemř.BRANŽOVSKÝ, JOSEF, 1865-1931 Wagnerovský pěvec – tenorista, hudebník, rodák z Brandýsa nad Labem. (nar.14.1.1865) – 88. výr. úmrtí
26.10.1851 nar.PUBAL, FRANTIŠEK, 1851-1923 Kronikář, knížecí arcibiskupský notář a farář ve Sluhách, autor Kroniky Sluzské. (zemř.15.6.1923) – 168. výr. narození
28.10.1888 nar.ŠTOLC, EMIL, 1888-1940 Hudební skladatel, hráč na křídlovku a kapelník, nakladatel, Autor pochodů, písní, tanců, směsí lidových písní. (zemř.1.7.1940) – 131. výr. narození
29.10.1940 nar.ZURYNKOVÁ, JIŘINA, 1940- Kostelecká rodačka, přispívala do regionálního tisku. – 79. výr. narození