Výročí měsíce

Výběr z významných výročí

Výběr z významných výročí

 

SRPEN

.8.1674 nar.KAŇKA, FRANTIŠEK MAXMILIÁN, 1674-1766 Jedna z největších osobností architektury vrcholného baroku v Čechách, pracoval pro Černíny, Valdštejny, Trauttmannsdorfy, Augustiniánský řád, Jezuity, hraběte Františka Antonína Šporka a jiné. (zemř.14.7.1766) – 344. výr. narození
1.8.1902 zemř.LÁBLER, KAREL, 1852-1902 (nar.19.8.1852) – 116. výr. úmrtí
5.8.1937 zemř.HAAK, KAREL, 1853-1937 Autor smíšených sborů, klavírních skladeb, brandýský rodák
(nar.4.6.1853) – 81. výr. úmrtí
6.8.1871 nar.ŠTRUNC, ANTONÍN, 1871-1947 Sochař, řezbář. Autor výzdoby mnoha budov (kavárna Lucerna, staronová radnice v Praze, …) (zemř.5.4.1947) – 147. výr. narození
7.8.1917 zemř.HAUSCHWITZ, FRANTIŠEK, 1841-1917 Byl pozounistou Prozatimního divadla po celou dobu jeho trvání, pak vojenským kapelníkem a nějaký čas byl i v Rusku, kde byl kapelníkem Vojenské hudby v Rusku (nar.19.11.1841) – 101. výr. úmrtí
7.8.1853 nar.PRÁŠEK, JUSTIN VÁCLAV, 1853-1924 Historik, středoškolský profesor, topograf, autor publikací z oboru starověké a novověké historie, beletrista, autor obsáhlé monografie z dějin Brandýsa a okolí. Narozen v Brandýse nad Labem. (zemř.23.12.1924) – 165. výr. narození
8.8.1885 zemř.NEJEDLÝ, EMANUEL VIKTOR, 1854-1885 Brandýský rodák, hudebník, působil v Rumunksu, bývalé Jugoslávii a v Salzburgu (nar.11.1.1854) – 133. výr. úmrtí
8.8.1935 zemř.RAKOUS, VOJTĚCH, 1862-1935 Český židovský humorista, pocházel ze Starého Brázdima, navštěvoval židovskou školu a se svým otcem i židovskou synagog v Brandýse nad Labem (nar.8.12.1862) – 83. výr. úmrtí
12.8.1945 nar.BIČOVSKÁ, JAROSLAVA, 1945- Malířka, gafička, žije v Brandýse nad Labem. Její díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze, Soulu, Damašku a jiných soukromých sbírkách. – 73. výr. narození
12.8.1888 nar.BOHÁČ, JAN NEPOMUK, 1888-1968 Autor písní, sborů a klavírních skladeb a článků o duchovní hudbě,teolog, probošt Vyšehradské kapituly, staroboleslavský rodák. (zemř.27.11.1968) – 130. výr. narození
13.8.1843 nar.ŠEBOR, KAREL RICHARD, 1843-1903 Hudební skladatel, utor čtyř symfonií, několika komorních skladeb, pochodů, tanců, popourri, ouvertur a zejména oper“Templáři na Moravě“(1865), „Drahomíra“(1867), Nevěsta husitská“(1868), „Blanka“(1870). (zemř.18.5.1903) – 175. výr. narození
13.8.1891 nar.VLASÁK, EMANUEL, 1891-1975 Učitel, odborový pracovník, pedagogické stati v časopisech, překlad z francouzštiny, vlastivědné práce z Čelákovicka, správce čelákovického muzea, redaktor Našeho Polabí, čelakovický archivář. (zemř.5.9.1975) – 127. výr. narození
14.8.1988 zemř.ČERNÍK, VILÉM, 1909-1988 Narozen v Brandýse nad Labem, sbormistr pěveckého sboru Bojan, autor více než 70 tanečních a baletních skladeb, učitel na brandýské škole, brandýský rodák, strávil v Brandýse celý život. (nar.20.5.1909) – 30. výr. úmrtí
15.8.1901 nar.OLEXA, JOSEF, 1901-1983 Malíř, grafik, krajinář, portrétista, žák Ferdinanda Engelmüllera. Učil na brandýském gymnáziu výtvarnou výchovu. Malíř Polabí. (zemř.8.4.1983) – 117. výr. narození
17.8.1887 nar.KAREL I., RAKOUSKÝ CÍSAŘ, 1887-1922 Rakouský císař, sloužil u dragounů v Brandýse nad Labem. (zemř.1.4.1922) – 131. výr. narození
19.8.1852 nar.LÁBLER, KAREL, 1852-1902 (zemř.1.8.1902) – 166. výr. narození
19.8.1847  
22.8.1921 nar.DAVID, VLADIMÍR, 1921- Ve Staré Boleslavi prožil své mládí. Je autorem státního znaku Československé socialistické republiky a celé řady význačných plastik, reliéfů a soch. – 97. výr. narození
22.8.1900 nar.PŘÍHODA, VÁŠA, 1900-1960 Houslový virtuos a hudební pedagog. V letech 1931-1940 žil v Zárybech, koncertoval po celé Evropě, Kolem roku 1930 natočil řadu gramofonových desek. (zemř.26.7.1960) – 118. výr. narození
22.8.1902 zemř.STOLZOVÁ, TEREZA, 1834-1902 Primadona milánské La Scaly, vynikající koloraturní sopranistka, přítelkyně Giuseppe Verdiho a přední interpretka jeho děl. Pochází z Kostelce nad Labem. (nar.2.6.1834) – 116. výr. úmrtí
27.8.2012 zemř.SEDLÁČEK, TOMÁŠ, 1948- Československý zahraniční voják, žil v Toušeni (nar.8.1.1948) – 6. výr. úmrtí
27.8.1935 zemř.SYCHRA, JOSEF CYRILL, 1859-1935 Hudební skladatel, sbormistr. Žák profesora Skuherského, zakladatel staroboleslvského rodu Sychrů. Sbormistr pěveckého sboru Bojan a autor duchovní hudby. (nar.12.3.1859) – 83. výr. úmrtí
29.8.1990 zemř.ADLA, ZDENĚK, 1910-1990 Publicista, spisovatel, autor próz pro děti a mládež, narozen v Zárybech. Rodný kraj je zachycen v knize Hvězdy nad Samotou. (nar.1.6.1910) – 28. výr. úmrtí
30.8.1926 nar.VRCHOTKA, JAROSLAV, 1926-2013 Narodil se v Lázních Kynžvart, gamnázium vystudoval v Chebu a v Plzni, na FF UK vystudoval obor dějepis-angličtina, později knihovnictví – 92. výr. narození
31.8.2001 zemř.SLACH, MIROSLAV, 1919-2001 Spisovatel, dramatik, učitel, autor rozhlasových her a literárních pásem. Žil a učil ve Všetaetch. (nar.16.3.1919) – 17. výr. úmrtí