Výročí měsíce

Výběr z významných výročí

Výběr z významných výročí

ČERVEN

1.6.1910 nar.ADLA, ZDENĚK, 1910-1990 Publicista, spisovatel, autor próz pro děti a mládež, narozen v Zárybech. Rodný kraj je zachycen v knize Hvězdy nad Samotou. (zemř.29.8.1990) – 108. výr. narození
2.6.1990 zemř.MAREŠOVÁ, ANNA, 1926-1990 Narodila se v hudební rodině Klazarových, učitelka hudby, ochotnice, manželka Vladislava Mareše, žila ve Staré Boleslavi. (nar.24.4.1926) – 28. výr. úmrtí
2.6.1923 nar.REGNER, KVĚTOSLAV, 1923- Středoškolský a vysokoškolský pedagog, kronikář obce Všetaty. Je v redakční radě Všetatsko-přívorského zpravodaje, je aktivním členem společnosti Jana Palacha ve Všetatech, dopisuje do časopisů TOK a Mělnicko. – 95. výr. narození
2.6.1834 nar.STOLZOVÁ, TEREZA, 1834-1902 Primadona milánské La Scaly, vynikající koloraturní sopranistka, přítelkyně Giuseppe Verdiho a přední interpretka jeho děl. Pochází z Kostelce nad Labem. (zemř.22.8.1902) – 184. výr. narození
2.6.1909 nar.VOŠAHLÍK, VÁCLAV Tajemník brandýské radnice, ochotník, hudebník. (zemř.21.1.1978) – 109. výr. narození
3.6.1929 nar.KAŠPAR, JAN, 1950- Historik, autor skript a novověké části Paleografické čítanky, ve svém díle se věnuje historii Čelákovic, kde žije. – 89. výr. narození
3.6.1996 zemř.BIČOVSKÝ, JAROSLAV, 1910-1996 Soudce, spisovatel a autor právnických příruček, žil v Brandýse nad Labem, nositel ocenění udělovaného za zásluhy významným čekým právníkům – ceny Antonína rytíře Randy. Společně s JUC. Václavem Vošahlíkem napsal divadelní hru „Světla nad přehradou“. (nar.28.6.1910) – 22. výr. úmrtí
4.6.1853 nar.HAAK, KAREL, 1853-1937 Autor smíšených sborů, klavírních skladeb, brandýský rodák
(zemř.5.8.1937) – 165. výr. narození
6.6.1987 zemř.PETIŠKA, EDUARD, 1924-1987 Spisovatel, autor lyrické prózy, knih pro děti, básní, povídek a mnoha románů, žil v Brandýse nad Labem, od roku 2004 čestný občan města. (nar.14.5.1924) – 31. výr. úmrtí
6.6.1974 zemř.PUŠBAUER, JAROSLAV Zasloužilý mistr sportu, obránce Lawn Tennis Clubu Praha a národního mužstva v letech 1929-1938 se zúčastnil zimních olympijských her v r. 1924, 1928, 1936. Pobýval v Novém Vestci, kde i zemřel. Je pohřben na staroboleslavském hřbitově. (nar.31.7.1901) – 44. výr. úmrtí
7.6.1982 zemř.KOVÁŘÍK, VLADIMÍR, 1913-1982 Spisovatel. Maturoval na brandýském gymnáziu, žil v Čelákovicích. (nar.12.10.1913) – 36. výr. úmrtí
8.6.1918 nar.CIHELNÍKOVÁ, LIBUŠE, 1918- Divadelní ochotnice, žila v Brandýse nad Labem – 100. výr. narození
10.6.1901 nar.BEČVÁŘ, ANTONÍN, 1901-1965 Astronom, fotograf, autor světoznámých atlasů hvězdné oblohy (Atlas coeli, Atlas eclipticalis, Atlas australis), žil v Brandýse nad Labem. (zemř.10.1.1965) – 117. výr. narození
11.6.1925 nar.KREJČÍK, VÁCLAV, 1925- Malíř., grafik. žil v Brandýse nad Labem. – 93. výr. narození
12.6.1878 zemř.DŘEVÍKOVSKÝ, EDUARD, 1818-1878 Malíř – portrétista, autor portrétů významných měšťanů, brandýský rodák. (nar. . .1818) – 140. výr. úmrtí
12.6.1812 nar.DRAHOŇOVSKÝ, FRANTIŠEK KAREL, 1812-1881 Úředník a listovní v Brandýse nad Labem. Zasloužil se o rozvoj českého společenského života na venkově. Publikoval v časopisech Květy, Česká včela, Lumír, Světozor (zemř.10.2.1881) – 206. výr. narození
13.6.2005 zemř.TOBRMAN, MILOSLAV, 1935- Pedagog, historik, ředitel 5. ZŠ a gymnásia Jana Svatopluka Machara v Brandýse nad Labem.Žil ve Sluhách. (nar.26.2.1935) – 13. výr. úmrtí
15.6.1923 zemř.PUBAL, FRANTIŠEK, 1851-1923 Kronikář, knížecí arcibiskupský notář a farář ve Sluhách, autor Kroniky Sluzské. (nar.26.10.1851) – 95. výr. úmrtí
16.6.1915 nar.KIRS, RUDOLF, 1915-1963 Hudebník, violoncellista, brandýský rodák. (zemř.8.7.1963) – 103. výr. narození
16.6.1891 nar.BILÍK, FRANTIŠEK, 1891-1943 Velitel 5. dragounského pluku knížete Václava ve Staré Boleslavi, odbojář, popraven v roce 1943. (zemř.16.3.1943) – 127. výr. narození
17.6.1908 nar.ŠOUPAL, BEDŘICH, 1908-1980 Sochař, štukatér. Narozen v Brandýse nad Labem. Ve Staré Boleslavi se vyučil malířem pokojů, studoval sochařství u Antonína Štrunce. (zemř.21.6.1980) – 110. výr. narození
20.6.1927 nar.BENEŠ, LADISLAV, 1927-1998 Letec, významný pedagog a publicista v oboru letectví. Žil v Brandýse nad Labem. (zemř.24.12.1998) – 91. výr. narození
21.6.2003 zemř.HILČR, JINDŘICH, 1921-2003 Básník, redaktor, překladatel, žil v Čelákovicích. (nar.10.5.1921) – 15. výr. úmrtí
21.6.1892 zemř.MIKULÁŠ BOLESLAVSKÝ, JOSEF, 1829-1892 Nakladatel, vydavatel, tiskař, prozaik, dramatik, překladatel, představitel ochotnického hnutí. Narozen ve Staré Boleslavi, kde navštěvoval obecnou školu. (nar.2.2.1829) – 126. výr. úmrtí
21.6.1953 nar.VEJNAR, EMANUEL, 1953- Evangelický farář a publicista, redaktor náboženské redakce Českého rozhladu Evangelického časopisu. Žije v Brandýse n.L.
– 65. výr. narození
22.6.2003 zemř.SAIVEROVÁ, MARIE, 1920- představitelka místní tělovýchovy (nar.6.2.1920) – 15. výr. úmrtí
22.6.1788 zemř.TESÁNEK, JAN BALTAZAR, 1728-1788 Římskokatolický kněz, jezuita, matematik, fyzik a astronom. Narozen v Brandýse nad Labem jako syn vrchního brandýského zámku. Základní vzdělání, nižší třídy latinské absolvoval v Brandýse nad Labem. (nar.9.12.1728) – 230. výr. úmrtí
25.6.1998 zemř.BÍMA, JIŘÍ, 1923-1998 Akademický sochař, autor plastik pro československý pavilon na Světové výstavě v Bruselu 1958. Vystavoval v Čelákovicích a Brandýse nad Labem. V Brandýse nad Labem je i pohřben. (nar.11.1.1923) – 20. výr. úmrtí
25.6.1906 nar.HUSA, VÁCLAV, 1906-1965 Narozen v Brandýse nad Labem, doktor historických věd, člen a korespondent Československé akademie věd, zakladatel Studentského spolku a spolku Purkyně. (zemř.6.2.1965) – 112. výr. narození
28.6.1907 zemř.MELICHAR, FRANTIŠEK, 1842-1907 Vynálezce a výrobce hospodářských strojů. Vybudoval v Brandýse nový velký strojírenský závod na hospodářské stroje, na konci 19. století se stal největším výrobcem secích strojů v Evropě. (nar.9.11.1842) – 111. výr. úmrtí
28.6.1910 nar.BIČOVSKÝ, JAROSLAV, 1910-1996 Soudce, spisovatel a autor právnických příruček, žil v Brandýse nad Labem, nositel ocenění udělovaného za zásluhy významným čekým právníkům – ceny Antonína rytíře Randy. Společně s JUC. Václavem Vošahlíkem napsal divadelní hru „Světla nad přehradou“. (zemř.3.6.1996) – 108. výr. narození
29.6.1872 nar.JANDOUREK, ANTONÍN, 1872-1930 Brandýský rodák, hudební pedagog, hráč na hoboj. (zemř.8.10.1930) – 146. výr. narození
30.6.1986 zemř.VEDRAL, KAREL ALEXANDER, 1901-1986 Hudební pedagog, učitel zpěvu na brandýském gymnáziu. (nar.4.4.1901) – 32. výr. úmrtí

ČERVENEC

.7.1973 zemř.ŘÍHA, MILOŠ, 1906-1973 Syn bývalého brandýského hejtmana a pražského primátora, violoncellista, žil v Brandýse nad Labem (nar.15.11.1906) – 45. výr. úmrtí
1.7.1940 zemř.ŠTOLC, EMIL, 1888-1940 Hudební skladatel, hráč na křídlovku a kapelník, nakladatel, Autor pochodů, písní, tanců, směsí lidových písní. (nar.28.10.1888) – 78. výr. úmrtí
3.7.1904 zemř.THURN-TAXIS, RUDOLF, KNÍŽE, 1833-1904 Potomek starého italského šlechtického rodu, poluzakladatel Sokola, pěveckého spolku Hlahol a sboru pro zřízení Národního divadla. Zakladatel Umělecké besedy a právnického časopisu Právník. Na valstní přání pohřben ve Statré Boleslavi. (nar.25.11.1833) – 114. výr. úmrtí
5.7.1983 zemř.TROJAN, VÁCLAV, 1907-1983 Hudební skladatel a pedagog, režisér, dramaturg. V letech 1920 – 1938 žil ve Staré Bolesalvi, navštěvoval brandýské gymnásium. (nar.24.4.1907) – 35. výr. úmrtí
6.7.1861 nar.KOŽÍŠEK, JOSEF, 1861-1933 Český klasik poezie i prózy pro děti, autor slabikářů, působil jako učitel v Zápech. (zemř.6.7.1933) – 157. výr. narození
6.7.1933 zemř.KOŽÍŠEK, JOSEF, 1861-1933 Český klasik poezie i prózy pro děti, autor slabikářů, působil jako učitel v Zápech. (nar.6.7.1861) – 85. výr. úmrtí
6.7.1974 zemř.MAREŠ, VOJTĚCH, 1892-1974 Mykolog, učitel, redaktor časopisu Naše Polabí, žil ve Staré Boleslavi. (nar.26.3.1892) – 44. výr. úmrtí
7.7.1941 zemř.ZEMAN, VÁCLAV ST., 1893-1941 Žil ve Všetatech, učil na školách brandýského okresu, přispíval do Našeho Polabí (nar.21.10.1893) – 77. výr. úmrtí
8.7.1963 zemř.KIRS, RUDOLF, 1915-1963 Hudebník, violoncelista, brandýský rodák. (nar.16.6.1915) – 55. výr. úmrtí
8.7.1935 zemř.ŠIPPICH, BOHUSLAV, 1885-1935 Malíř, ilustrátor, zabýval se tvorbou a návrhářstvím loutek, brandýský rodák. (nar.22.2.1885) – 83. výr. úmrtí
8.7.1941 zemř.MACHÁČEK, JIŘÍ, 1915-1941 Pilot, plukovník in memoriam, zemřel v letecké bitvě o Anglii. Čestný občan města (nar.28.2.1915) – 77. výr. úmrtí
9.7.1843 nar.KAREL, ALOIS, 1843-1862 Byl violoncelistou divadelního orchestru v Norimberku (zemř.16.1.1862) – 175. výr. narození
10.7.1780 nar.HALAŠKA, FRANTIŠEK KASSIÁN, 1780-1847 Probošt kapituly ve Staré Boleslav. Vydával práce z oblasti meteorologie, astronomie, trigonometrie a místopisná pozorování z různých částí Čech. (zemř.12.7.1847) – 238. výr. narození
11.7.1984 zemř.BARTOŇ, PEPA, 1902-1984 Houslista, zázračné dítě (konceroval od 8 let), autor fejetonů otištěných v Národních listech. Brandýský rodák. (nar.25.3.1902) – 34. výr. úmrtí
12.7.1847 zemř.HALAŠKA, FRANTIŠEK KASSIÁN, 1780-1847 Probošt kapituly ve Staré Boleslav. Vydával práce z oblasti meteorologie, astronomie, trigonometrie a místopisná pozorování z různých částí Čech. (nar.10.7.1780) – 171. výr. úmrtí
13.7.1910 nar.HAUPT, FRANTIŠEK, 1910-1938 Narozen ve Staré Boleslavi, žil v Brandýse nad Labem, mnohonásobný přeborník Československé republiky v silniční cyklistice. (zemř.31.7.1938) – 108. výr. narození
13.7.1967 zemř.HORNOVÁ, MARIE, 1902-1967 Hrála ochotnické divadlo v Brandýse nad Labem. (nar.25.3.1902) – 51. výr. úmrtí
13.7.1986 zemř.HADRBOLEC, KAREL, 1909-1986 Pocházel ze Staré Boleslavi, spisovatel. (nar.20.12.1909) – 32. výr. úmrtí
14.7.1766 zemř.KAŇKA, FRANTIŠEK MAXMILIÁN, 1674-1766 Jedna z největších osobností architektury vrcholného baroku v Čechách, pracoval pro Černíny, Valdštejny, Trauttmannsdorfy, Augustiniánský řád, Jezuity, hraběte Františka Antonína Šporka a jiné. (nar. .8.1674) – 252. výr. úmrtí
16.7.1995 zemř.VIKTORIN, FRANTIŠEK, 1909-1995 Kronikář obce Ovčáry a člen baráčnické župy v Brandýse nad Labem (nar.4.4.1909) – 23. výr. úmrtí
22.7.1979 zemř.TOPINKA, MILOŇ Syn Josefa Topinky, spoluautor knihy „Průvodce chemickými výrobky nejširší spotřeby“ (nar.8.8.1927) – 39. výr. úmrtí
26.7.1960 zemř.PŘÍHODA, VÁŠA, 1900-1960 Houslový virtuos a hudební pedagog. V letech 1931-1940 žil v Zárybech, koncertoval po celé Evropě, Kolem roku 1930 natočil řadu gramofonových desek. (nar.22.8.1900) – 58. výr. úmrtí
27.7.1947 zemř.BUREŠ, IVAN, 1886-1947 Přední překladatel latinských textů, zejména Ovidia, účastník místní osvětové činnosti, profesor brandýského gymnázia. (nar.1.3.1886) – 71. výr. úmrtí
28.7.1906 nar.ŠTĚPÁNEK, LADISLAV, 1906-1992 Architekt, konzervátor lidové architektury. Stál u zrodu Národopisného muzea Slánska a Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem. – 112. výr. narození
28.7.1969 zemř.GUTWIRTH, ZDENĚK, 1892-1969 Učitel, publicista, kreslíř, vyučoval na škole ve Sluhách, Dřevčicích, Jirnech, Toušeni a ve Staré Boleslavi. Přispíval do Našeho Polabí (nar. . .1892) – 49. výr. úmrtí
29.7.1943 zemř.PROCHÁZKOVÁ, ANNA, 1891-1943 Brandýská rodačka, zapsala se do dějin ochotnického divadla v našem dvojměstí, je pohřbena na brandýském hřbitově.
(nar.28.3.1891) – 75. výr. úmrtí
29.7.1888 nar.URBAN, JAN, 1888-1942 Hudební pedagog, skladatel a vydavatel dělnických písní. (zemř.6.9.1942) – 130. výr. narození
31.7.1938 zemř.HAUPT, FRANTIŠEK, 1910-1938 Narozen ve Staré Boleslavi, žil v Brandýse nad Labem, mnohonásobný přeborník Československé republiky v silniční cyklistice. (nar.13.7.1910) – 80. výr. úmrtí