Výročí měsíce

Výběr z významných výročí

 

DUBEN

1.4.1922 zemř.KAREL I., RAKOUSKÝ CÍSAŘ, 1887-1922 Rakouský císař, sloužil u dragounů v Brandýse nad Labem. (nar.17.8.1887) – 96. výr. úmrtí
1.4.1955 nar.PAVLÍK, ČENĚK, 1955- Narozen ve Staré Boleslavi, houslový virtruóz. Žije v Praze. – 63. výr. narození
4.4.1901 nar.VEDRAL, KAREL ALEXANDER, 1901-1986 Hudební pedagog, učitel zpěvu na brandýském gymnáziu. (zemř.30.6.1986) – 117. výr. narození
4.4.1909 nar.VIKTORIN, FRANTIŠEK, 1909-1995 Kronikář obce Ovčáry a člen baráčnické župy v Brandýse nad Labem (zemř.16.7.1995) – 109. výr. narození
4.4.1979 zemř.HARTMANOVÁ, MARIE, 1903-1979 Umělecká fotografka, od roku 1923 žila v Brandýse nad Labem. (nar.10.12.1903) – 39. výr. úmrtí
5.4.1947 zemř.ŠTRUNC, ANTONÍN, 1871-1947 Sochař, řezbář. Autor výzdoby mnoha budov (kavárna Lucerna, staronová radnice v Praze, …) (nar.6.8.1871) – 71. výr. úmrtí
5.4.1935 nar.LÍMANOVÁ, EVA, 1935- Herečka, spisovatelka. Žila ve Staré Boleslavi a ve Mstěticích. – 83. výr. narození
7.4.1949 zemř.PLEVA, JOSEF, 1879-1949 Zakladatatel Plevovy továrny (pozdější ZUKOV), která vyráběla umělecké kovovýrobky. (nar.13.12.1879) – 69. výr. úmrtí
7.4.1932 nar.LÍMAN, ANTONÍN, 1932- Významný japanolog, narozen v Barndýse nad Labem, absolvent brandýského gymnázia, žije v Kanadě. – 86. výr. narození
8.4.1983 zemř.OLEXA, JOSEF, 1901-1983 Malíř, grafik, krajinář, portrétista, žák Ferdinanda Engelmüllera. Učil na brandýském gymnáziu výtvarnou výchovu. Malíř Polabí. (nar.15.8.1901) – 35. výr. úmrtí
9.4.1903 nar.BOŘÍK, FRANTIŠEK, 1903-1994 Malíř, narozen v Popovicích, zemřel v Brandýse nad Labem. Učastnil se řady výstav organizovaných ARS clubem, OKS Praha-východ, v roce 1964 měl samostatnou výstavu ve Staré Boleslavi. (zemř.12.9.1994) – 115. výr. narození
9.4.1930 nar.KOSTŘÍK, VÁCLAV, 1930- Akademický sochař, keramik. Žije ve Statré Boleslavi, vystavuje v Čechách i v zahrničí. – 88. výr. narození
11.4.1943 zemř.TÁJEK, KAREL, 1903-1943 učitel, brandýský kronikář, člen ilegální skupiny, zemřel v Osvětimi (nar.8.2.1903) – 75. výr. úmrtí
11.4.1902 nar.ELSTNER, FRANTIŠEK ALEXANDER, 1902-1974 Známý cestovatel, učil ve Staré Boleslavi (zemř.8.9.1974) – 116. výr. narození
14.4.1880 nar.SCHWAB, LUDVÍK, 1880-1943 Klavírní virtuos, doprovázel po světě svého spolužáka Jana Kubelíka (zemř. . .1943) – 138. výr. narození
15.4.1913 nar.ŠILAROVÁ, RŮŽENA, 1913- Výtvarnice, autorka kraslic, brandýská rodačka. – 105. výr. narození
17.4.1936 zemř.PLICKA, RUDOLF, 1866-1936 Druhý ředitel brandýského gymnázia (nar.29.9.1866) – 82. výr. úmrtí
18.4.1924 nar.OGOUN, LUBOŠ, 1924-2009 člen baletu národního divadla, šéf baletu divadla v Plzni a Státního divadla v Brně, šéf Laterny Magiky, žil ve Staré Boleslavi (zemř.14.2.2009) – 94. výr. narození
22.4.1865 zemř.NAVRÁTIL, JOSEF MATĚJ, 1798-1865 U svého otce se vyučil malířem pokojů, poté studoval na malířské akademii v Praze, v letech 1845-57 žil v Jirnech, kde vytvořil své největší dílo – výzdobu jirenského zámku (nar.17.2.1798) – 153. výr. úmrtí
24.4.1926 nar.MAREŠOVÁ, ANNA, 1926-1990 Narodila se v hudební rodině Klazarových, učitelka hudby, ochotnice, manželka Vladislava Mareše, žila ve Staré Boleslavi. (zemř.2.6.1990) – 92. výr. narození
24.4.1907 nar.TROJAN, VÁCLAV, 1907-1983 Hudební skladatel a pedagog, režisér, dramaturg. V letech 1920 – 1938 žil ve Staré Boleslaví, navštěvoval brandýské gymnásium. (zemř.5.7.1983) – 111. výr. narození
24.4.1989 zemř.BROŽÍK, VÁCLAV, 1909-1989 Dlouholetý profesor brandýského gymnázia, botanik, autor botanických statí v časopise Československé botanické listy, Ochrany přírody, články v časopise Filatelie. (nar.8.9.1909) – 29. výr. úmrtí
26.4.1934 nar.VINANT, FRANTIŠEK, 1934-1980 Bratr spisovatele Eduarda Petišky, byl lékařem, básníkem, spisovatelem, členem Divadla Járy Cimrmana, žil v Čelákovicích. (zemř.14.12.1980) – 84. výr. narození
29.4.1939 zemř.LIST, PAVEL, 1862-1939 Brandýský rodák. Spisovatel, povídkář, novelista. Autor drobných epických příběhů z Polabí. (nar.16.11.1862) – 79. výr. úmrtí
30.4.1889 nar.ADAM, STANISLAV, 1889-1974 Autor skladeb pro hudební amatéry, houslista. Zemřel v Brandýse n.L. (zemř.6.7.1974) – 129. výr. narození

KVĚTEN

1.5.1922 nar.LOYDA, LUDVÍK, 1922- Brandýský rodák, maturoval na brandýském gymnáziu, průkopník tektonického pojetí geomorfologie. – 96. výr. narození
2.5.1945 zemř.LIŠKA, JAROSLAV, 1926-1945 Syn generála Aloise Lišky, zastřelen při pochodu smrti z Ravensbrücku. (nar.4.3.1926) – 73. výr. úmrtí
2.5.1955 zemř.CHODĚRA, ČENĚK, 1881-1955 Toušeňský rodák, akademický malíř, krajinář. (nar.13.1.1881) – 63. výr. úmrtí
3.5.1992 zemř.TUŠEK, KAREL, 1909-1992 Právník, hudebník, autor operet (hudba, libreta), autor biografie J. Strausse a knihy o světové operetě. (nar.9.11.1909) – 26. výr. úmrtí
5.5.1885 zemř.ŠIMÁČEK, FRANTIŠEK, 1834-1885 Český novinář, nakladatel a propagátor svépomocných spolků. (nar.2.12.1834) – 133. výr. úmrtí
9.5.1855 nar.LÁBLER, LUDVÍK, 1855-1930 Architekt, restaurátor, odborník na restaurování gotických stavebních památek, (zemř.24.5.1930) – 163. výr. narození
9.5.1913 nar.RYBA, JAN, 1913-1982 (zemř.13.2.1982) – 105. výr. narození
10.5.1921 nar.HILČR, JINDŘICH, 1921-2003 Básník, redaktor, překladatel, žil v Čelákovicích. (zemř.21.6.2003) – 97. výr. narození
11.5.1878 nar.BENEŠ, VOJTA, 1878-1951 Bratr prezidenta Edvarda Beneše, učil na školách ve Staré Boleslavi, Brandýse nad Labem a v okolních obcích. (zemř.20.11.1950) – 140. výr. narození
11.5.1801 nar.JELEN, ALOIS, 1801-1857 Přední obrozenecký hudební skladatel, zpěvák v prvních českých operách (zemř.15.10.1857) – 217. výr. narození
14.5.1924 nar.PETIŠKA, EDUARD, 1924-1987 Spisovatel, autor lyrické prózy, knih pro děti, básní, povídek a mnoha románů, žil v Brandýse nad Labem, od roku 2004 čestný občan města. (zemř.6.6.1987) – 94. výr. narození
14.5.1926 nar.TRNKA, BORIS, 1926-2007 Spisovatel, redaktor, žije v Brandýse, jeho povídky čerpají z regionu. – 92. výr. narození
16.5.1870 nar.SLAVÍČEK, ANTONÍN, 1870-1910 Malíř, navštěvoval svého strýce ve Staré Boleslavi, maloval okolní krajinu (Houštka u Staré Boleslavi, Partie na Jizeře, Krajina s čápy, Krajina z Polabí, Tůň u Staré Boleslavi). (zemř.1.2.1910) – 148. výr. narození
18.5.1903 zemř.ŠEBOR, KAREL RICHARD, 1843-1903 Hudební skladatel, utor čtyř symfonií, několika komorních skladeb, pochodů, tanců, popourri, ouvertur a zejména oper“Templáři na Moravě“(1865), „Drahomíra“(1867), Nevěsta husitská“(1868), „Blanka“(1870). (nar.13.8.1843) – 115. výr. úmrtí
18.5.1937 zemř.PAŘÍZEK, ANTONÍN, 1879-1937 Starosta a radní města (nar.29.11.1879) – 81. výr. úmrtí
20.5.1909 nar.ČERNÍK, VILÉM, 1909-1988 Narozen v Brandýse nad Labem, sbormistr pěveckého sboru Bojan, autor více než 70 tanečních a baletních skladeb, učitel na brandýské škole, brandýský rodák, strávil v Brandýse celý život. (zemř.14.8.1988) – 109. výr. narození
23.5.1986 zemř.SVOBODA, KAREL, 1914-1986 PhDr., DrSc., docent katedry českého a slovenského jazyka, publikace z oboru českého jazyka. (nar.8.1.1914) – 32. výr. úmrtí
24.5.1980 zemř.LOYDA, LUDVÍK, 1893-1980, ST. Staroboleslavský rodák, představitel Sokola, ochotník. (nar.4.11.1893) – 38. výr. úmrtí
24.5.1930 zemř.LÁBLER, LUDVÍK, 1855-1930 Architekt, restaurátor, odborník na restaurování gotických stavebních památek, (nar.9.5.1855) – 88. výr. úmrtí
25.5.1854 nar.KVAPIL, ANTONÍN, 1854-1912 Spisovatel, překladatel a středoškolský pedagog, autor publikace o starověkém Římu (zemř.12.1.1912) – 164. výr. narození
27.5.1814 nar.BREIŠL, JOSEF V., 1814-1889 Autor básní a pojednání z církevních dějin, děkan staroboleslavskékapituly. (zemř.11.10.1889) – 204. výr. narození
29.5.1951 zemř.FOERSTER, JOSEF BOHUSLAV, 1859-1951 Český skladatel, pedagog a spisovatel, autor oper, symfonií, koncertů, krtitických článků, esejí a autobiografaické knihy, zemřel v Novém Vestci. (nar.30.12.1859) – 67. výr. úmrtí
30.5.1920 nar.LEITGEB, LADISLAV, 1920-2005 Akademický malíř, profesor Univerzity Karlovy. (zemř.16.1.2005) – 98. výr. narození