Výročí měsíce

Výběr z významných výročí

ŘÍJEN

2.10.1870 nar.ZUMAN, FRANTIŠEK, 1870-1955 Český dějepisec a kreslíř, působil ve Staré Boleslavi jako vrchní finanční úředník. (zemř.22.2.1935) – 147. výr. narození
4.10.1942 nar.CIHELNÍKOVÁ, HELENA, 1942- Operní pěvkyně, v roce 1959 maturovala na brandýském gymnáziu. – 75. výr. narození
4.10.1942 nar.CIHELNÍKOVÁ, MARTA, 1942- Operní pěvkyně, dětství strávila v Brandýse nad Labem, maturovala na brandýském gymnáziu – 75. výr. narození
7.10.1962 nar.VOKURKA, MARTIN, 1962- – 55. výr. narození
8.10.1930 zemř.JANDOUREK, ANTONÍN, 1872-1930 Brandýský rodák, hudební pedagog, hráč na hoboj. (nar.29.6.1872) – 87. výr. úmrtí
8.10.1913 zemř.JEŘÁBEK, ALBERT, 1847-1913 Učitel hudby, hudební skladatel a sbormistr (nar.19.8.1847) – 104. výr. úmrtí
8.10.1899 zemř.MAŘÁK, JULIUS, 1832-1899 Český malíř, jeho škola zajížděla do Polabí, namaloval brandýský zámek, který je umístěn ve vestibulu Národního divadla. Bydlel ve Mstěticích. (nar.29.3.1856) – 118. výr. úmrtí
9.10.1899 nar.HOVORKA, JAROSLAV ST., 1899-1980 Ředitel okresní pojišťovny v Brandýse nad Labem. (zemř. . .1980) – 118. výr. narození
10.10.1936 zemř.SCHWAB-POLABSKÝ, ARNOŠT, 1860-1936 Překladatel, dramatik, spisovatel. (nar.4.2.1860) – 81. výr. úmrtí
11.10.1889 zemř.BREIŠL, JOSEF V., 1814-1889 Autor básní a pojednání z církevních dějin, děkan staroboleslavské Kapituly. (nar.27.5.1814) – 128. výr. úmrtí
12.10.1913 nar.KOVÁŘÍK, VLADIMÍR, 1913-1982 Spisovatel. Maturoval na brandýském gymnáziu, žil v Čelákovicích. (zemř.7.6.1982) – 104. výr. narození
12.10.1982 nar.SYNEK, ONDŘEJ – 35. výr. narození
14.10.1966 nar.HUBIČKA, PAVEL, 1966- Zabývá se ilustracemi knih, vytváří loutky a kostýmy. Narodil se v Mělníku, dětství prožil v Čelákovicích, nyní žije v Praze. – 51. výr. narození
14.10.1887 nar.PROCHÁZKA, FRANTIŠEK XAVER, 1887-1950 Malíř, grafik. žil v Brandýse nad Labem. (zemř.24.12.1950) – 130. výr. narození
15.10.1857 zemř.JELEN, ALOIS, 1801-1857 Přední obrozenecký hudební skladatel, zpěvák v prvních českých operách (nar.11.5.1801) – 160. výr. úmrtí
16.10.1927 zemř.JUNEK, JULIUS, 1873-1927 Hudebník, člen Ondříčkova kvarteta, Působil v Záhřebu, Lublani, Vídni a v Praze. Konzertoval v Houštce i v brandýské Sokolovně. Brandýský rodák. (nar.1.11.1873) – 90. výr. úmrtí
17.10.1929 nar.CHOUR, FRANTIŠEK, 1929- Autro cca 50 zlepšovacích návrhů a jednoho patentu v oblasti energetiky, žije v Brandýse nad Labem. – 88. výr. narození
21.10.1893 nar.ZEMAN, VÁCLAV ST., 1893-1941 Žil ve Všetatech, učil na školách brandýského okresu, přispíval do Našeho Polabí (zemř.7.7.1941) – 124. výr. narození
22.10.1940 nar.ŠNAJDER, BOHUSLAV, 1940- Maturoval na gymnáziu v Brandýse nad Labem – 77. výr. narození
23.10.1970 zemř.TOPINKA, JOSEF, 1889-1970 Vystudoval chemii, fyziku a zeměpis, učil na brandýském gymnásiu. (nar.22.3.1889) – 47. výr. úmrtí
26.10.1931 zemř.BRANŽOVSKÝ, JOSEF, 1865-1931 Wagnerovský pěvec – tenorista, hudebník, rodák z Brandýsa nad Labem. (nar.14.1.1865) – 86. výr. úmrtí
26.10.1851 nar.PUBAL, FRANTIŠEK, 1851-1923 Kronikář, knížecí arcibiskupský notář a farář ve Sluhách, autor Kroniky Sluzské. (zemř.15.6.1923) – 166. výr. narození
28.10.1888 nar.ŠTOLC, EMIL, 1888-1940 Hudební skladatel, hráč na křídlovku a kapelník, nakladatel, Autor pochodů, písní, tanců, směsí lidových písní. (zemř.1.7.1940) – 129. výr. narození
29.10.1940 nar.ZURYNKOVÁ, JIŘINA, 1940- Kostelecká rodačka, přispívala do regionálního tisku. – 77. výr. narození