Výročí měsíce

Výběr z významných výročí

Výběr z významných výročí

 

BŘEZEN

1.3.1886 nar.BUREŠ, IVAN, 1886-1947 Přední překladatel latinských textů, zejména Ovidia, účastník místní osvětové činnosti, profesor brandýského gymnázia. (zemř.27.7.1947) – 133. výr. narození
4.3.1926 nar.LIŠKA, JAROSLAV, 1926-1945 Syn generála Aloise Lišky, zastřelen při pochodu smrti z Ravensbrücku. (zemř.2.5.1945) – 93. výr. narození
4.3.2001 zemř.PLOCEK, VILÉM, 1905-2001 Malíř, žil v Brandýse nad Labem, Polabí bylo jeho inspirací, od roku 2000 čestný občan města. (nar.25.12.1905) – 18. výr. úmrtí
5.3.1882 nar.HASZPRA, JOSEF, 1882-1966 Umělecký kovář a slévač, žil v Brandýse nad Labem, je pohřben na brandýském hřbitově. (zemř.21.11.1966) – 137. výr. narození
6.3.1929 zemř.HOLEČEK, JOSEF, 1853-1929 Český prozaik a novinář. Za l. svět. války pobýval a psal v Brázdimi, napsal zde v roce 1917 velkou část spisu“ Česká šlechta“. (nar.27.2.1853) – 90. výr. úmrtí
8.3.1991 zemř.JIRÁSEK, VÁCLAV, 1906-1991 Přírodovědec, botanik, vedoucí Botanické zahrady, autor stovky vědeckých i populárních statí, žil ve Staré Boleslavi (nar.8.12.1906) – 28. výr. úmrtí
11.3.1973 zemř.KRÁLÍK, OLDŘICH, 1907-1975 Toušeňský rodák, lékař, autor učebnic a skript z oboru fyziatrie a balneologie. (nar.13.5.1915) – 46. výr. úmrtí
12.3.1859 nar.SYCHRA, JOSEF CYRILL, 1859-1935 Hudební skladatel, sbormistr. Žák profesora Skuherského, zakladatel staroboleslvského rodu Sychrů. Sbormistr pěveckého sboru Bojan a autor duchovní hudby. (zemř.27.8.1935) – 160. výr. narození
16.3.1943 zemř.BILÍK, FRANTIŠEK, 1891-1943 Velitel 5. dragounského pluku knížete Václava ve Staré Boleslavi, odbojář, popraven v roce 1943. (nar.16.6.1891) – 76. výr. úmrtí
16.3.1979 zemř.SAIVER, ALOIS, 1909-1979 Předseda Okresního národního výboru Brandýs nad Labem a dlouholetý předseda Městského národního výboru v Brandýse nad Labem, v důchodu se věnoval tělovýchově. (nar.2.1.1909) – 40. výr. úmrtí
16.3.1919 nar.SLACH, MIROSLAV, 1919-2001 Spisovatel, dramatik, učitel, autor rozhlasových her a literárních pásem. Žil a učil ve Všetaetch. (zemř.31.8.2001) – 100. výr. narození
16.3.1798 nar.PALADIUS, ANTONÍN, 1798-1813 Brandýský rodák, proslulý flétnista (V.Mareš o něm napsal knihu Miláček bohů). (zemř.13.11.1813) – 221. výr. narození
17.3.1942 zemř.MACHAR, JOSEF SVATOPLUK, 1864-1942 Český básník, prozaik, satirik, publicista a politik, představitel kritického realismu. V dětství žil v Brandýse nad Labem. (nar.29.2.1864) – 77. výr. úmrtí
17.3.1926 zemř.STEHLÍK, JOSEF ZDENĚK, 1889-1926 Zakladatel měsíčníku Naše Polabí. Učiteloval v Kostelním Hlavně a ve Staré Boleslavi. (nar.7.12.1899) – 93. výr. úmrtí
18.3.1932 nar.HANŽLÍK, BOHUMIL, 1932- Výtvarník, pedagog, hudebník, žije v Čelákovicích, studoval a učil v Brandýse nad Labem – 87. výr. narození
18.3.1553 zemř.HÁJEK Z LIBOČAN, VÁCLAV, 1499-1553 Historik a a kronikář, probošt staroboleslavské kapituly. – 466. výr. úmrtí
20.3.1938 zemř.SEYWALTER, FRANTIŠEK, 1854-1938 Čestný občan Brandýsa nad Labem. Zakladatel filiálky Útulny slepých dívek v Brandýse nad Labem (1927) v areálu bývalé piaristické koleje (nar.26.9.1854) – 81. výr. úmrtí
21.3.1840 nar.MAŠNER, JOSEF, 1840- Člen orchestru vlašské opery v Tbilisi. Vojenský kapelník v Gruzii. Od roku 1874 generální kapelník vojenských hudeb. Hudební pedagog tbiliské konzervatoře. (zemř. . .1912) – 179. výr. narození
21.3.1947 nar.KRÁLÍK, JAN, 1947- Muzikolog, překladatel, působí v Ústavu pro jazyk český, kronikář a historik mměstysu Lázně Toušeň, kde žije. – 72. výr. narození
23.3.1853 nar.BRANIŠ, JOSEF, 1853-1911 Brandýský rodák, historik, vedl dlouholetý spor s Justinem Václavem Práškem o vzniku Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi. (zemř.25.12.1911) – 166. výr. narození
24.3.1923 nar.PAVLÍK, MILAN, 1923- Absolvent Filmové akademie múzických umění, dramaturg a scénárista Filmových studií Barrandov. Je autorem scénářů k filmům Osada havranů a Volání rodu, od roku 1948 žije ve Staré Boleslavi. – 96. výr. narození
25.3.1902 nar.BARTOŇ, PEPA, 1902-1984 Houslista, zázračné dítě (konceroval od 8 let), autor fejetonů otištěných v Národních listech. Brandýský rodák. (zemř.11.7.1984) – 117. výr. narození
26.3.1892 nar.MAREŠ, VOJTĚCH, 1892-1974 Mykolog, učitel, redaktor časopisu Naše Polabí, žil ve Staré Boleslavi. (zemř.6.7.1974) – 127. výr. narození
27.3.1951 nar.MARTIN, EDUARD, 1951- Syn Eduarda Petišky, básník, prozaik, dramatik, scénárista, esejista, autor sci-fi. – 68. výr. narození
27.3.1954 nar.CHABERA, MILAN, 1954- Akademický malíř, žije v Brandýse nad Labem, Popovicích – 65. výr. narození
31.3.1890 nar.KLAZAR, JOSEF, 1890-1965, STARŠÍ Absolvent pražské konzervatoře, organizátor místního hudebního života, varhaník, hudební pedagog. Žil ve Staré Boleslavi. (zemř.26.9.1965) – 129. výr. narození
31.3.1929 nar.KLAZAR, JOSEF, 1929-2015 Hudebník, profesor brandýského gymnázia, ředietel Lidové školy umění, žije ve Staré Boleslavi, (zemř.19.12.2015) – 90. výr. narození

 

 

Výběr z významných výročí