Veřejné zakázky

Veřejné zakázky malého rozsahu

  • Výroba sedacího nábytku do dětského oddělení Knihovny Eduarda Petišky – 2015

Poptávka – marketingový průzkum – pdfxlsx
Termín pro podání nabídek: 2. březen 2015
Vyhodnocení pdf

  • Rekonstrukce webu Knihovny Eduarda Petišky (www.knihovna.brandysnl.cz) – 2016

Poptávka
Poptávka – marketingový průzkum – pdf, xlsx
Termín pro podání nabídek: 29. srpen 2016

Vyhodnocení
Protokol o vyhodnocení poptávky-marketingového průzkumu – pdf
Hodnocení nabídek – pdf
Zápis z jednání hodnotící komise – pdf