Centrum pro čtenářskou gramotnost

Centrum pro čtenářskou gramotnost

„Kniha je v naší zemi doslova posvátná, ale do naší uspěchané doby jako by moc nepatřila. Je pomalá. Číst, to je něco, jako chodit pěšky. Chodit pěšky je nepohodlné. Namáhavé. Ale ten, kdo jde pěšky, ten toho zato vidí! Může se pustit pěšinkami a vychutnávat jejich ticho a vůně a šelesty a tajemství. Může vychutnávat jejich zákruty a chyby, které nepozná na dálnici rovné jako pravítko. Nad knihami a pěšinkami se zpomalí čas. Chodec i čtenář žijí pomaleji, ale déle.“

František Nepil: O čtení

 

Poslání:

Čtení je  nejdůležitější znalostí potřebnou pro další rozvoj a vzdělání člověka. Vztah ke čtení a knížce se utváří již v útlém věku pod vlivem rodičů a posléze i předškolních zařízeních. Získaný vztah je nutné podporovat v  mladším i starším školním věku. Toto centrum bude přispívat ke sdílení zkušeností rodičů, pedagogů a knihovníků formou konzultací, seminářů, workshopů, dílen,  doporučení. Bude spolupracovat se skupinou pro čtenářskou gramotnost MAP II v rámci MAS Střední Polabí, pedagogy mateřských a základních škol v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, rodičovskou veřejností a dětmi.

Vize:

Rozvíjet fenomén čtení (proces vnímání textu zrakem a porozumění smyslu textu) a čtenářství (záliba ve čtení) dětské populace.

 

Téma k zamyšlení a diskuzi

Psát nebo nepsat čtenářský deník?

Pokud psát, jakou formou?

Mínusy:

  •  noční můra nejednoho kluka a nejedné holky
  • opisování  z internetu, např. napíšeme za vás
  • úkol rodiče
  • přebírání od starších sourozenců

Plusy:

  • učitel má přehled o tom, zda dítě čte
  • děti se učí slohu

Návrhy:

  • jiná než papírová forma – např. aplikace Čtenářský deník (možno instalovat na mobil i PC)
  • zrušit úplně

Názory z webu:

Píšeme recpty na knihy

Óda na čtenářské deníky

Čtenářský deník. Proč si ho psát?

Co tím chtěl básník říct aneb čtenářské deníky včera a dnes

Čtení pomáhá – průzkum

pište své názory na gramotnost@knihovna.brandysnl.cz

Plán činnosti

 

Konzultace

Osobní návštěva v knihovně po dohodě ( tel.. 326 907 220, 605 522 110, gramotnost@knihovna.brandysnl.cz)  kdykoliv ve výpůjční době

 

On – line poradna 

Potřebuje poradit? Chcete doporučit knihu pro určitou věkovou kategorii.

Napište na:  gramotnost@knihovna.brandysnl.cz

Odpovíme do 48 hodin

 

Kvalitní knihy pro děti

Batoh knih

Co čteme v čtenářském klubu

Zlatá stuha  – nejlepší knihy dětem

Celé česko čte dětem

Doporučená literatura pro děti a mládež

 

Zvukové knihy pro děti

Zvukové knihy pro děti  v nabídce Knihovny Eduarda Petišky

 

Lokální historie

Památky města zapsané v seznamu kulturních památek MK ČR

Dokumenty o historii města v Knihovně Eduarda Petišky

Zajímavé odkazy

Knížka pro prvňáčka

Čtenářské kluby

Čtenářská gramotnost

Metodický portál RVP

Informační centrum pro vzdělávání

Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

 

Inspirace

Čtenářské kluby

Rosteme s knihou

Noc s Andersenem

Centrum pro školní knihovny

 

Weby a on line  časopisy pro děti

ABC on line

Časopis Míša

Magazín E kamarád

Jablko poznání

Rostík

 

Tištěné časopisy pro děti

Seznam

 

Ceny

Cena „Suk – čteme všichni“

 

 Spolupráce s Národní pedagogickou knihovnou

 

Nabídka workshopů a seminářů

 

 

Stránky jsou ve výstavbě, budou doplňovány průběžně.