Centrum pro podporu čtenářské gramotnosti

Poslání: Pomoc pedagogům i rodičům v rozvoji čtenářské gramotnosti dětí, snaha o získání čtenářských návyků dětí formou konzultací, seminářů, workshopů, dílen,  doporučení a sdílení informací. Spolupracovat se skupinou pro čtenářskou gramotnost MAP II v rámci MAS Střední Polabí, pedagogy mateřských a základních škol v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, rodičovskou veřejností a dětmi.

Vize: Přispět k rozvoji fenoménu čtení (proces vnímání textu zrakem a porozumění smyslu textu) a čtenářství (záliba ve čtení) dětské populace.

Na této stránce najdete

Seznamy doporučené literatury

Zajímavé informace a odkazy

Nabídka seminářů a workshopů