Čtenářské konto

KONTO ČTENÁŘE

Kliknutím na konto čtenáře v katalogu Clavius nebo konto čtenáře v katalogu Carmen  a

vyplněním:

  • čísla vaší průkazky (najdete na průkazce vlevo u jména)
  • PIN tvořený datem narození ve tvaru rok (poslední 2 číslice), měsíc a den, např. 550216 (datum narození 16. 2. 1955)

přejdete do čtenářského konta, kde získáte informaci o výpůjčkách, rezervacích, poplatcích.