Pro knihovny

PRO KNIHOVNY

Spolupráce s neprofesionálními knihovnami:

Na základě smluv s obecními úřady zabezpečuje Knihovna Eduarda Petišky nákup a zpracování fondu, poradenskou a konzultační činnost pro následující knihovny sdružené v kooperačním celku:

Meziknihovní výpůjční služba:

Knihovna Eduarda Petišky půjčuje dokumenty ze svého fondu ostatním knihovnám bezplatně za podmínek vyplývajících z Knihovního řádu.

Elektronická žádanka MVS pro knihovny

Profesionální knihovny správního obvodu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:

Městská knihovna Čelákovice
Městská knihovna Klecany
Obecní knihovna Líbeznice
Městská knihovna Odolena Voda
Městská knihovna Úvaly

Další profesionální knihovny v okolí:

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
Městská knihovna Lysá nad Labem
Městská knihovna Mělník
Knihovna města Mladá Boleslav
Městská knihovna Neratovice
Městská knihovna Nymburk
Husova knihovna Říčany

Krajské knihovny:

Moravská zemská knihovna
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Krajská knihovna Vysočiny
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Krajská knihovna Karlovy Vary
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Vědecká knihovna v Olomouci
Moravskoslezská vědecká knihovna
Krajská knihovna v Pardubicích
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Severočeská vědecká knihovna
Krajská knihovna F.Bartoše ve Zlíně

Národní knihovny:

Národní knihovna České republiky
Národní pedagogická knihovna Komenského
Národní technická knihovna

Ostatní knihovny:

Informaci o dalších veřejných i odborných knihovnách v ČR najdete zde.