Pro knihovny

PRO KNIHOVNY

Spolupráce s neprofesionálními knihovnami:

Na základě smluv s obecními úřady zabezpečuje Knihovna Eduarda Petišky nákup a zpracování fondu, poradenskou a konzultační činnost pro následující knihovny sdružené v kooperačním celku:

Katalog výměnného fondu

Zde najdete katalog výměnného fondu, kde zjistíte, zda  knihu požadovanou čtenářem máte ve fondu.

katalog

 

Meziknihovní výpůjční služba: