Reprografické služby

Pracovníci knihovny kopírují pouze materiály z fondu knihovny zdarma  do 5 černobílých kopii A4.