100 LET S VEŘEJNOU KNIHOVNOU

V roce 2021 oslavíme 100 let od založení knihovny v Brandýse a Staré Boleslavi.logo_100_let_kep_1

Střípky z knihovnické historie budeme přinášet po celý rok 2021 – každý měsíc přidáme jeden příspěvek.

I. díl – Knihovna je stoletou dámou

II. díl – Knihovny našeho dvojměstí v době 1. republiky

III. díl – Léta válečná

IV. díl – Léta budovatelská

V. díl – Zlatá šedesátá

VI. díl – Sedmdesátá a osmdesátá léta

VII. díl – Léta devadesátá

VIII. díl – Současnost