KNIHOVNA OTEVŘENA !!!

hlasime-otevreno_naweb

Knihovna Eduarda Petišky

je OTEVŘENA.

Knihovna pro čtenáře FUNGUJE V ČÁSTEČNĚ OMEZENÉM PROVOZU. Od 8.6.2020 dochází k dalšímu uvolnění pravidel…

Těšíme se na Vás, ale bude nutné pro vzájemnou ochranu dodržovat následující pravidla:

  • vstup do knihovny pouze se zakrytím dýchacích cest

  • nutnost dodržovat min. 2 metrové odstupy

  • při vstupu do knihovny je nutné použít dezinfekci

  • veřejný internet v provozu – pouze 2 stanice !!

  • zdržujte se v knihovně pouze po nezbytně nutnou dobu 

    Děkujeme za pochopení.