Dámský čtenářský klub

damsky-ctenarsky-klubSetkávat se budeme několikrát do roka v prostorách studovny Knihovny Eduarda Petišky. Členky klubu si vyberou knihu, o které budou
na příštím setkání debatovat.
Termíny schůzek klubu nejsou předem stanovené, společně se na nich domluvíme vždy na předchozím setkání.

Již páté setkání dámského čtenářského klubu se bude konat ve středu 20. listopadu 2019 v 17.30 hod..

Pokud budete mít chuť se přidat, jste zvány(i) – bez ohledu na název se nebráníme ani účasti pánů.

Přihlásit se můžete osobně v knihovně, telefonicky na tel.čísle 326 907 150 nebo e-mailem na info@knihovna.brandysnl.cz .
S sebou si, prosím, vezměte nově přečtenou, či rozečtenou knihu. A popřípadě také tip na knihu ke společnému čtení.

                                                       AKTUÁLNÍ TÉMA  pro toto setkání:  CESTOPIS


JIŽ JSME PŘEČETLY a SDÍLENÉ TIPY NA KNIHY:

Eva Límanová: CHODÍ PEŠEK OKOLO chodi-pesek-okolo_obalka

 Anotace knihy:  Autobiografický příběh: Kdyby nebylo Druhé světové války, Eminka a její bratr Adam, by byli stále obklopeni milující rodinou a bezpečím, které jim poskytovala. Jejich život by se odvíjel v zátiší rodinného domu až do chvíle, kdy by se sami rozhodli jej opustit. Do této předpokládané skutečnosti však zasáhla německá bota, která rozdrtila životy, osudy a majetky milionů. Jak postupuje vyhlazování dle Norimberských zákonů, příbuzní mizí, rodina se zmenšuje, děti se stěhují z místa na místo. Vzpomínky české scenáristky na dětství za německé okupace.

Eva Límanová se narodila v roce 1935 v Praze jako sestra pozdějšího filmového režiséra Ivana Passera. V roce 1950 se odstěhovala k matce do slovenského Martina, kde byla z kádrových důvodů vyloučena z gymnázia se zákazem studia na všech školách v republice a nasazená do továrny jako dělnice na převýchovu. V roce 1954 se vrátila do Prahy, kde pracovala jako zdravotní sestra a laborantka. V roce 1960 jí v nakladatelství Mladá fronta vyšla sbírka povídek Holka k smíchu. Zahrála si ve filmu Křik (1963) Jaromila Jireše a v adaptaci Hrubínovy novely Zlatá reneta (režie Otakar Vávra, 1965). V roce 1967 emigrovala do Kanady, kde pokračovala v literární činnosti. V roce 1984 se stala redaktorkou českého vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky ve Washingtonu, kde 16 let vysílala pod svým rodným jménem Eva Passerová. Spolu s manželem Antonínem Límanem vydala sbírku Když zmlknou mobily. Žije ve Vancouveru.
—————————————————————————————————————————————————————-