Digitální knihovna

Digitální knihovna

Obsah:

 1. Volně dostupné elektronické knihy EDUARDA PETIŠKY a MARTINA PETIŠKY (event. knihy jiných autorů vydané Nakladatelstvím  Education
 2. Dokumenty týkající se našeho regionu či díla regionálních autorů (viz níže) . Přístup k objektům je umožněn prostřednictvím digitální knihovny KRAMERIUS.

Naše Polabí 

Z důvodu dodržování autorského zákona je přístupný pouze z PC v knihovně – heslo Vám na požádání do PC zadá personál knihovny.

Díla o regionu  – volně dostupná

 1. Dějiny střeleckého sboru v Brandýse nad Labem / sepsal Karel Lábler , předmluvou opatřil Justin V. Prášek
 2. Chemický rozbor železité vody z lázní v Ostrově (u Brandýsa nad Labem) / Frant. Štolba
 3. Lázenské místo Houška u Brandýsa nad Labem na statku jeho císařské výsosti arciknížete Karla Salvatora
 4. Okres Brandejsský nad Labem : nástin historicko-archeologický / sepsal Justin V. Prášek
 5. Památky staroboleslavské, čili, Prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách / sepsal Jan Kř. Votka
 6. Památky Staroboleslavské / dle Horčice vypravuje Josef Mikuláš Boleslavský
 7. Paměti škol okresu Karlínského/František Kneidl
 8. Příruční kniha o soudním a politickém rozvrhu korunní země České
 9. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském/ Framtišek Podlaha
 10. Stará Boleslav, nejstarší poutní místo v Čechách / vydal František Srdínko
 11. Stará Boleslav. Průvodce po nejstarším poutním místě čs. republiky/Pauly, Jan Křtitel
 12. Stará Boleslav s okolím/Dotřel, Jan
 13. Staré obrázky boleslavské/Rudolf, Václav František

Díla regionálních autorů – volně dostupná

BRÁNIŠ, Josef
 1. Dějiny středověkého umění v Čechách. Díl první, [Od počátků křesťanství v Čechách do roku 1306] 
 2. Dějiny středověkého umění v Čechách. Díl druhý, [Od roku 1306 do počátku nového věku] 
 3. Chrám svaté Barbory v Hoře Kutné : dějiny a popis původní stavby až do r. 1620 / dle souvěkých pramenův a vlastních studií napsal Josef Braniš , s nákresy od Jiřího Zacha 
 4. Jak píší historii českého umění : kritická úvaha, kterou o Neuwirthově díle „Geschichte der christlichen Kunst in Böhmen etc.“ napsal Josef Braniš
 5. Katechismus dějin umění / napsal Josef Braniš
 6. O působení kláštera Sázavského na vývoj stavitelství a plastiky ve východních Čechách : studie J. Braniše
 7. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. VIII, Politický okres Česko-Budějovický / sestavil Josef Braniš 
KOŽÍŠEK, Josef
MACHAR, Josef Svatopluk 
MIKULÁŠ BOLESLAVSKÝ, Josef
 1. Besední přátelské večery. Třetí sbírka / pořadatelům zábav a besed vydal Jos. Mikuláš Boleslavský
 2. Besední přátelské večery. Druhá sbírka / pořadatelům zábav a besed vydal Jos. Mikuláš Boleslavský
 3. Besední přátelské večery / pořadatelům zábav vydali Jos. Mikuláš Boleslavský a Karel Bourdon
 4. České gránty : dramatický šprým v jednom jednání / vzdělal Josef Mikuláš Boleslavský. Doslov po divadelních představeních. Trampoty v olympu [sic] : sólový výstup
 5. Čeští křižáci, aneb, Boj kříže s půlměsícem : původní veliká výpravná hra z dob křižáckých válek s předehrou a ve 4 jednáních / dle povídky Jos. Mikuláše Boleslavského
 6. Divadelní škola : příruční knížka pro herce a začátečníky, jakož i pro pořadatele divadelních představení / dle původního vydání Jos. Mikuláše Boleslavského nově upravil Josef M. Srp
 7. Malebný průvodce po Jindřichově Hradci / dle nejspolehlivějších pramenů sepsal Jos. Mikuláš Boleslavský
 8. Nevěsta z kláštera : veselohra v jednom jednání / dle K. Bluma vzdělal J.M. Boleslavský. Ne! : žert v jednom jednání / vzdělal J.Z. Veselý
 9. Proroka Eliáše noční čepička : fraška v 1 jednání / vzdělal Josef Mikuláš Boleslavský. Je blázen : fraška v 1 jednání / od Morländra , vzdělal H. Vinařovský
 10. Příruční kníha pro divadelní ochotníky : zvláště pro ředitele a pořadatelé her a pro spolky českých divadelních ochotníků vůbec / vydal Jos. Mikuláš Boleslavský
PRÁŠEK, Justin Václav
 1. Asie : iIIustrovaná zeměpisná, dějepisná a národopisná kniha domácí / dle Fr. Hellwalda vzdělal J.V. Prášek
 2. Athény : črty cestopisné a vzpomínky z minulosti / líčí Justin V. Prášek
 3. Děje gymnásia klatovského
 4. Dějiny města Turnova nad Jizerou v Boleslavště : studie historická, již vedlé pramenů nejvíce listinných sepsal Justin V. Prášek
 5. Dějiny mocnářství rakouského. Díl prvý, Vývoj zemí Rakouských až po smrť Maximiliána I. 
 6. Dějiny mocnářství rakouského. Díl druhý, Země rakouské pod panstvím rodův habsburského i lotrinského
 7. Evropa : iIustrovaná zeměpisná, dějepisná a národopisná kniha domácí / dle Fr. Hellwalda vzdělal J. V. Prášek
 8. Martina Kabátníka Cesta z Čech do Jerusalema a Kaira r. 1491-92 / vydal Justin Václav Prášek
 9. Politický okres Klatovský. Díl prvý, Země i lid / vypsání statistické i historické tří okresů, klatovského, plánického a nýrského, jež učinil Justin V. Prášek
 10. Politický okres Klatovský. Díl druhý, Minulosť / vypsání statistické i historické tří okresů, klatovského, plánického a nýrského, jež učinil Justin V. Prášek
 11. Všeobecný dějepis občanský pro čtenáře českoslovanské. Dílu prvého čásť prvá, Dějiny východních Arijcův a vzdělaných národů severoafrických až po vznik veleříše perské / sepsal Justin V. Prášek
 12. Zpráva o jednání tří sjezdů professorů východočeských středních škol, r. 1883 v Hradci Králové, r. 1884 v Chrudimi a r. 1885 v Kolíně konaných / dle usnesení III. sjezdu a z uložení výboru sjezdového vydal Justin V. Prášek
RAKOUS, Vojtěch
ŘEZÁČ POLEHRADSKÝ, František Josef
STANKOVSKÝ, Josef Jiří
 1. Dobrodruzi : historický román / napsal J.J. Stankovský
 2. Divadelní slovník : příspěvek k české bibliografii vůbec a k historii českého divadla zvlášť / podává J.J.Stankovský
 3. Farář z Podlesí : obraz ze života ve 4 jednáních / od L. Grubera , přeložil J.J. Stankovský. Růže : veselohra v jednom jednání / z polštiny přeložil Alois Bydžovský. Kralodvorský rukopis : veselohra v jednom jednání / od Vilkena , přeložila E. Pešková
 4. Faust / báseň Mikuláše Lanau-a / přeložil Jos. Jiří Stankovský
 5. J.J. Stankovského Drobné povídky
 6. J.J. Stankovského Solové výstupy, žerty a deklamace. Druhá sbírka
 7. Jos. Jiřího Stankovského Sólové výstupy, žerty a deklamace.
 8. Král – bídák : historický nástin z doby panování Ludvíka XV. / podává Jos. Jiří Stankovský
 9. Kronika divadla v Čechách
 10. Lékař své cti : dramatická báseň ve třech jednáních / od Pedra Calderona de la Barca , přeložil Jos. Jiří Stankovský
 11. Malý král : historická veselohra v jednom jednání / [Jos. J. Stankovský]. Zatykač : veselohra ve třech jednáních / od Rod. Benedixe
 12. Maxmilián Rumpal, prachatický primator : historický román z dob třeicetileté války 
 13. Million, aneb, Dukátový strýček z Ameriky : fraška ve třech jednáních dle E. Pohla , Už ho máme! : dramatický žert v jednom jednání / [Jos. J. Stankovský]
 14. Milovský reformátor
 15. Odboj Nizozemska proti Filipu II. / podává Josef Jiří Stankovský
 16. Poustevníkův zvonek : komická zpěvohra ve třech jednáních / text od Lockroy a Cormona , přeložil J.J. Stankovský , hudba od Aime-a Maillarta
 17. Proslovy
 18. Román mladé paní : činohra ve třech jednáních dle Grubera , Nepokradeš! : fraška ve dvou jednáních dle Justovy humoresky , Divadelní ředitel : komický výjev v 1 jednání , Dědoušek : dramatický výjev v jednom jednání / [Jos. J. Stankovský]
 19. Samá ženidla : veselohra ve 3 jednáních, / dle starší látky spracoval J.J. Staňkovský. Anděl strážce : veselohra v jednom jednání od Scribe-a / překlad od E. Peškové
 20. Vnučka farářova : historický román z dob utrpení národa českého  
 21. Ve Versaillu : původní veselohra ve 4 jednáních / od Jos. Jiřího Staňkovského. V zátiší domácím : veselohra v jednom jednání / napsal Octave Feuillet , přeložil J.Č. Mašek
 22. Vlastencové z Boudy : historický obraz z minulého věku / napsal J.J. Stankovský
SVÁTEK, Josef
ZÍTEK, Emanuel