Regionální publikace k prodeji

Zdarma můžete v knihovně získat sborník Eduard Petiška, jak ho neznáte

Eduard Petiška, jak ho neznáte. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Knihovna Eduarda Petišky, 2014. 85 s. ISBN 978-80-260-7189-1 · il.

Koupit si  můžete následující publikace:

ZALABÁK, Zdeněk. Historie brandýského pomníku TGM. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Knihovna Eduarda Petišky, 2014?. 73 s. ISBN 978-80-904878-7-1 · il.

PULKRÁBEK, Miloš. Nádraží dějin : (paměti. Lázně Toušeň Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Okrašlovací spolek Lázně Toušeň Oblastní muzeum Praha-východ, 2014. 168 s. ISBN 978-80-904878-6-4 · il. (některé barev.), portréty, faksim., erby

 

HOUDKOVÁ, Lenka. Rok na vsi : střípky z historie a současnosti. Vyd. 1. Sudovo Hlavno: Obec Sudovo Hlavno, 2014. 125 s. ISBN 978-80-260-6770-2 · il.