Průzkumy

dotazník.jpgV průběhu měsíců března a dubna 2016 mohli návštěvníci knihovny i knihovního webu vyjádřit spokojenost
či nespokojenost se službami knihovny prostřednictvím dotazníkového šetření. Pomocí několika otázek knihovníci zjišťovali spokojenost se skladbou knihovního fondu, strukturou služeb,vybavením a prostory knihovny. Otázky byly zaměřeny také na úroveň odborných znalostí a kompetencí knihovníků. Většina respondentů hodnotila služby knihovny jako plně dostačující a poskytované na dobré či vysoké profesionální úrovni. Veškeré připomínky týkající se zejména výpůjční doby a propagace akcí budou zaznamenány a při přípravě koncepce činnosti na léta příští k nim bude přihlíženo.

Vyhodnocení průzkumu – DĚTI

Vyhodnocení průzkumu – DOSPĚLÍ