Centrum pro čtenářskou gramotnost

Centrum pro čtenářskou gramotnost

„Kniha je v naší zemi doslova posvátná, ale do naší uspěchané doby jako by moc nepatřila. Je pomalá. Číst, to je něco, jako chodit pěšky. Chodit pěšky je nepohodlné. Namáhavé. Ale ten, kdo jde pěšky, ten toho zato vidí! Může se pustit pěšinkami a vychutnávat jejich ticho a vůně a šelesty a tajemství. Může vychutnávat jejich zákruty a chyby, které nepozná na dálnici rovné jako pravítko. Nad knihami a pěšinkami se zpomalí čas. Chodec i čtenář žijí pomaleji, ale déle.“                                        František Nepil: O čtení                                                                                              

Poslání: Čtení je  nejdůležitější znalostí potřebnou pro další rozvoj a vzdělání člověka. Vztah ke čtení a knížce se utváří již v útlém věku pod vlivem rodičů a posléze i předškolních zařízeních. Získaný vztah je nutné podporovat v  mladším i starším školním věku. Toto centrum bude přispívat ke sdílení zkušeností rodičů, pedagogů a knihovníků formou konzultací, seminářů, workshopů, dílen,  doporučení. Bude spolupracovat se skupinou pro čtenářskou gramotnost MAP II v rámci MAS Střední Polabí, pedagogy mateřských a základních škol v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, rodičovskou veřejností a dětmi.

Vize: Rozvíjet fenomén čtení (proces vnímání textu zrakem a porozumění smyslu textu) a čtenářství (záliba ve čtení) dětské populace.

Potřebuje poradit? Chcete doporučit knihu pro určitou věkovou kategorii? Nabízíme: 

Konzultace 

Osobní návštěva v knihovně po dohodě ( tel.. 326 907 220, 605 522 110, info@knihovna.brandysnl.cz) nebo  kdykoliv ve výpůjční době

On line poradna

Napište na:   info@knihovna.brandysnl.cz

Výstupem konzultace (osobní setkání) i on line poradny (komunikace mailem) může být:

  • seznam četby pro daný ročník na základě zadání učitele
  • poradenská činnost ohledně výběru vhodných titulů pro daný věk dítěte
  • informace o nově vydávaných titulech

 

Nabídka workshopů a seminářů

Pozvánky zobrazíte kliknutím na nadpis.

 

Výstavy k zapůjčení 

Zde najdete nabídku  výstav ke stažení. kterou zobrazíte kliknutím na nadpis.

Téma k zamyšlení a diskuzi – čtenářské deníky

Podrobnosti zobrazíte kliknutím na nadpis.

Novinky

Čtenářský metr

NÚKIB – webináře

Jsem netvor, který žije na netu

Výuka on line

Zde najdete nabídku nástrojů podporujících on line výuku, kterou zobrazíte kliknutím na nadpis.

Čtenářská výzva

Výzva vznikla v březnu 2020 rámci výuky na dálku a přiesla šurokou nabídku načtených pohádek a pracovních listů, kterou zobrazíte kliknutím na nadpis.

Jak na rozvoj čtenářství

Zde najdete  širokou nabídku odkazů na weby zabývající se ČG, metodických materiálů, pracovních listů , kterou zobrazíte kliknutím na nadpis.

Doporučujeme kvalitní knihy pro děti

Nabídku zobrazíte kliknutím na nadpis.

Školní čtenářské kluby

Nabídku zobrazíte kliknutím na nadpis.

Regionální autoři knih pro děti

Podrobnosti zobrazíte kliknutím na nadpis.

Dokumenty o regionu

Nabídku zobrazíte kliknutím na nadpis.

Spolupráce s Národní pedagogickou knihovnou

Podrobnosti zobrazíte kliknutím na nadpis.

Ceny pro dětskou knihu

Podrobnosti zobrazíte kliknutím na nadpis.

Lektorské dovednosti

Podrobnosti zobrazíte kliknutím na nadpis.

Školní knihovny

Podrobnosti zobrazíte kliknutím na nadpis.

Propagace

Podrobnosti zobrazíte kliknutím na nadpis.

Plán činnosti