Centrum pro čtenářskou gramotnost

Centrum pro čtenářskou gramotnost                                                                             

Poslání: Čtení je  nejdůležitější znalostí potřebnou pro další rozvoj a vzdělání člověka. Vztah ke čtení a knížce se utváří již v útlém věku pod vlivem rodičů a posléze i předškolních zařízeních. Získaný vztah je nutné podporovat v  mladším i starším školním věku. Toto centrum bude přispívat ke sdílení zkušeností rodičů, pedagogů a knihovníků formou konzultací, seminářů, workshopů, dílen,  doporučení. Bude spolupracovat se skupinou pro čtenářskou gramotnost MAP II v rámci MAS Střední Polabí, pedagogy mateřských a základních škol v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, rodičovskou veřejností a dětmi.

Vize: Rozvíjet fenomén čtení (proces vnímání textu zrakem a porozumění smyslu textu) a čtenářství (záliba ve čtení) dětské populace.

Pro přechod na web Centrum pro čtenářskou gramotnost klikněte na nadpis nebo zde.