Centrum pro čtenářskou gramotnost

Centrum pro čtenářskou gramotnost

„Kniha je v naší zemi doslova posvátná, ale do naší uspěchané doby jako by moc nepatřila. Je pomalá. Číst, to je něco, jako chodit pěšky. Chodit pěšky je nepohodlné. Namáhavé. Ale ten, kdo jde pěšky, ten toho zato vidí! Může se pustit pěšinkami a vychutnávat jejich ticho a vůně a šelesty a tajemství. Může vychutnávat jejich zákruty a chyby, které nepozná na dálnici rovné jako pravítko. Nad knihami a pěšinkami se zpomalí čas. Chodec i čtenář žijí pomaleji, ale déle.“                                                                                                                                             František Nepil: O čtení

Poslání: Čtení je  nejdůležitější znalostí potřebnou pro další rozvoj a vzdělání člověka. Vztah ke čtení a knížce se utváří již v útlém věku pod vlivem rodičů a posléze i předškolních zařízeních. Získaný vztah je nutné podporovat v  mladším i starším školním věku. Toto centrum bude přispívat ke sdílení zkušeností rodičů, pedagogů a knihovníků formou konzultací, seminářů, workshopů, dílen,  doporučení. Bude spolupracovat se skupinou pro čtenářskou gramotnost MAP II v rámci MAS Střední Polabí, pedagogy mateřských a základních škol v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, rodičovskou veřejností a dětmi.

Vize: Rozvíjet fenomén čtení (proces vnímání textu zrakem a porozumění smyslu textu) a čtenářství (záliba ve čtení) dětské populace.

Potřebuje poradit? Chcete doporučit knihu pro určitou věkovou kategorii? Nabízíme: 

Konzultace 

Osobní návštěva v knihovně po dohodě ( tel.. 326 907 220, 605 522 110, info@knihovna.brandysnl.cz) nebo  kdykoliv ve výpůjční době

On line poradna

Napište na:   info@knihovna.brandysnl.cz

Výstupem kozultace i on line poradny může být:

  • seznam četby pro daný ročník na základě zadání učitele
  • pohadenská činnost ohledně vhýběru vhodných titul pro daný věk dítěte
  • informace o nově vadávaných titulech

 

Nabídka workshopů a seminářů

Festivaly:

Festival bezpečného internetu

Workshopy:

Semináře:

Knihy motivující ke čtení. Doporučená četba pro 1. studeň ZŠ

Kdy: v pondělí 12. ríjna od 14 do 15 hodin

Kde: Knihovna Eduarda Petišky

POZVÁNKA

REGISTRACE

Knihy motivující ke čtení. Doporučená četba pro 2. studeň ZŠ

Kdy: v pondělí 26. ríjna od 14 do 15 hodin

Kde: Knihovna Eduarda Petišky

POZVÁNKA

REGISTRACE

 

Výstavy k zapůjčení 

Téma k zamyšlení a diskuzi – čtenářské deníky

Výuka on line

Čtenářská výzva

Jak na rozvoj čtenářství

Doporučujeme kvalitní knihy pro děti

Regionální autoři knih pro děti

Dokumenty o regionu

Spolupráce s Národní pedagogickou knihovnou

Ceny pro dětskou knihu

Lektorské dovednosti

Školní knihovny

Plán činnosti