Jak na rozvoj čtenářství

Projekty, nápady, dokumenty

Knížka pro prvňáčka

Čtenářské kluby

Čtenářská gramotnost

stránku najdete zde: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ (odkaz nutno zkopírovat)

Metodický portál RVP

Informační centrum pro vzdělávání

Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Čtenářské kluby

Rosteme s knihou

Noc s Andersenem

stránku najdete zde: http://www.nocsandersenem.cz/(odkaz nutno zkopírovat)

Inkluzivní škola

Výukové materiály

Čtenářská gramotnost v mezinárodním srovnání

Čtenářská gramotnost ve výuce

Rozvoj čtenářských dovedností

Gramotnost v pojetí projektu ELINET

Čtenářská gramotnost v mateřské škole

Čtenářská pregramotnost

stránku najdete zde: https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/ctenarska-pregramotnost/ (odkaz nutno zkopírovat)

Předškoláci

 

stránku najdete zde: http://www.predskolaci.cz/(odkaz nutno zkopírovat)

Čtenářská gramotnost na prvním stupni ZŠ

Šotkoviny

stránku najdete zde: http://www.sotkoviny.cz/ (odkaz nutno zkopírovat)

Čtenářská gramotnost na druhém stupni ŽŠ