Čtenářské konto

KONTO ČTENÁŘE

Kliknutím na konto čtenáře v katalogu TRITIUS  a vyplněním

  • čísla vaší průkazky
  • PINu tvořeného datem narození ve formátu rok, měsíc, den (například osoba narozená 24. 7. 1986 bude mít přihlašovací heslo 860724) – lze po přihlášení změnit přes ikonku Změna hesla

přejdete do čtenářského konta, kde získáte informaci o výpůjčkách, rezervacích, poplatcích.