Prohlášení o přístupnosti

Při vývoji webových stránek Knihovny Eduarda Petišky jsme dbali na přístupnosti obsahu. Jako standard tak byl použit XHTML 1.0 Transitional a CSS.

Webový obsah lze libovolným způsobem zvětšovat i zmenšovat pomocí běžného internetového prohlížeče. Je tak také docíleno ovládání změny velikosti pomocí klávesnice. Webové stránky jsou připraveny s respektem k metodikám Blind Friendly a Pravidla pro tvorbu přístupného webu.