Kopírování a skenování

Reprografické služby

Pracovníci knihovny kopírují pouze materiály z fondu knihovny zdarma do 5 černobílých kopií A4 nebo tisk 1 strany A4 barevně.

Samoobslužné skenování

Návštěvník knihovny si může zhotovit kopii prostřednictvím skeneru, který je umístěn ve studovně/herně. Skenování uskuteční samostatně za pomoci podrobného návodu, v případě nejasností požádá o pomoc knihovníka v oddělení pro dospělé. Naskenovaný dokument je možnost uložit na externí disk. Služba je poskytována zdarma.