Rešerše

Pracovníci knihovny zpracují na vyžádání soupis literatury na dané téma (podklad k seminárním, bakalářským a magisterským  pracím). Její vyhotovení si můžete domluvit :

  1. Osobně s pracovníky v oddělení pro dospělé.
  2. Vyplněním elektronické žádanky rešerše.

Rešerše zhotovujeme pouze prostřednictvím volně dostupných zdrojů , knihovna nedisponuje přístupem k licencovaným informačním zdrojům.

Rešerše jsou zpracovávány zdarma.