WiFi

Pravidla pro připojení přes WiFi

Uživatel
  • se může připojit k síti Internet ve studovně nebo v oddělení pro dospělé ve výpůjčních hodinách těchto oddělení,
  • potřebuje vlastní notebook nebo kapesní počítač s wifi připojením,
  • oznámí pracovníkovi u pultu, že se chce připojit k wifi knihovny,
  • spustí internetový prohlížeč, na kterém se zobrazí přihlašovací stránka,
  • bude po vybrání odpovídající sítě připojen k síti Internetu,
  • je si vědom nebezpečí neoprávněnému odposlechu přenášených dat v souvislosti se skutečností, ze přenášená data na síti nejsou šifrována, případnou ochranu dat si zajistí vlastními prostředky
  • v případě problémů s přihlášením k síti oznámí závadu obsluze v knihovně