Databáze

Regionální databáze

Databáze, která je součástí katalogu knihovny, shromažďuje informace o osobnostech, institucích a památkách regionu.  Její součástí je i kalendárium podávající přehled o výročích narození a úmrtí osobností spjatých s naším regionem. Podrobnější informace osobně získáte v knihovně.