Regionální databáze

Regionální databáze 

Databáze, která je součástí katalogu knihovny, shromažďuje informace o osobnostech, institucích a památkách regionu.

Její součástí je i kalendárium podávající přehled o výročích narození a úmrtí osobností spjatých s naším regionem.

Podrobnější informace získáte v knihovně.