Polabská vrba

Soutěž pro všechny, kdo se cítí být seniory

  • Literární soutěž vyhlašuje každoročně Knihovna Eduarda Petišky.
  • Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být seniory“, nazýváme ji též soutěží pro pamětníky.
  • Je součástí projektu Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku!, jehož cílem je sběr vzpomínkových textů.
  • Přispěvatelé mohou vedle soutěžních prací zasílat i nesoutěžní vzpomínkové a pamětnické texty.
  • Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které jsme pro daný rok vybrali.
  • Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb.
  • Téma literární soutěže pro rok 2024 je: „ČERNÁ OVCE RODINY

  • Termín odevzdání soutěžních příspěvků: 31. březen 2024.

  • Podrobné propozice ročníku 2024 najdete ZDE.

Oceněné práce z roku 2024 – „ČERNÁ OVCE RODINY„:

Kategorie POEZIE: Danuše KUBÁTOVÁ: Mobily, Roční období, Jindra LÍROVÁ: Okolo nás , Eva ZAVADILOVÁ: Rozchod

Kategorie PRÓZA: Pavel KUBÁT: Kop, Jiří ŠVÁBENÍK: Jak jsem vezl auto do servisu , Petr ŽIŽKA: Krásný den

Cena za téma roku „ČERNÁ OVCE RODINY“: Eva HALTUFOVÁ: Dopis

Kategorie VZTAH K REGIONU: Jarmila VAŇKOVÁ: Ježkovy voči

Zvláštní cena Knihovny Eduarda Petišky: Libuše TOMKOVÁ: Černá ovce rodiny

Zvláštní cena Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi: Anna BEDNÁŘOVÁ: Franta Optik , Miluše Helena DOLEJŠOVÁ: 3 básně


Zvláštní cena POROTY: Daniela PRAŽANOVÁ: Pošetilé lásky

Oceněné práce z roku 2023 – „UROB SI SÁM aneb když nebylo nic k mání„:

Kategorie POEZIE: Jaroslava HANŽLÍKOVÁ: Nesmím , Marta FURCHOVÁ: Dříve a dnes

Kategorie PRÓZA: Pavel KUBÁT: Červený praporek, Helena VESELÁ: Začátky podnikání v Čechách , Hana MAROUNKOVÁ: Urob si sám , Petr ŠULISTA: To jsem si naběhl

Cena za téma roku „UROB SI SÁM aneb když nebylo nic k mání“:

Eva HALTUFOVÁ: Urob si sám , Natálie PETERKOVÁ: Urob si sám , Libuše TOMKOVÁ: Urob si sám , Luďka JANEČKOVÁ: Chladič

Kategorie VZTAH K REGIONU: Hana POLIDOROVÁ: Stavbaři

Zvláštní cena Knihovny Eduarda Petišky: Miroslava ŠKODOVÁ: Dětský pokoj

Zvláštní cena Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi: Irena TRNKOVÁ: Urob si sám

Zvláštní cena za HUMOR: Petr ŽIŽKA: Dva kluci

Zvláštní cena POROTY: Vlastimila KOSORÍNOVÁ: Naděje , Jana PTACEK: Panenka


Velký dík patří autorovi videa panu Aleši Polodorovi.