Naše Polabí

Vlastivědný občasník

Číslo 3

Kromě úvodního slova Petra Čeňka a fejetonu Petra Kukala časopis nabídne pestrý mix témat pojednávajících o našem regionu. Připomene osobnost Františka Melichara, přiblíží historii studánky „U světice“, články o brandýském gymnáziu a staroboleslavské škole poskytnou pohled na bohatou historii školství v našem městě, informace o obnově města po švédském vpádu zijstíte v článku Martina Hůrky. Různorodost časopisu doplní vzpomínky pamětníků a informace o nových knihách, které se zabývají městem a jeho okolí. V on-line verzi naleznete odkazy na zajímavé události.

Číslo 2

V tomto čísle najdete fejeton Petra Kukala, připomenutí brandýského působení Ladislava Smoljaka, vzpomínky Milice Čeňkové, nahlédnutí do historie brandýského gymnázia a mnohé další zajímavé texty ze současnosti i minulosti našeho regionu.

Číslo 1

V tomto čísle najdete fejeton Petra Kukala, připomenutí brandýského působení Ladislava Smoljaka, vzpomínky Milice Čeňkové, nahlédnutí do historie brandýského gymnázia a mnohé další zajímavé texty ze současnosti i minulosti našeho regionu.

publication

Elektronický občasník regionálního charakteru

Cíl: shromažďování a zpřístupňování informacích z regionu Polabí a o regionu Polabí, tak, jak tomu bylo ve dvanácti ročnících sborníku Naše Polabí, který v letech 1923–1934 vydával Okresní osvětový sbor a učitelstvo okresu Brandýského. prostor pro prezentaci příspěvků z řad odborné i laické veřejnosti zabývající se polabským regionem.