Naše Polabí

Vlastivědný občasník

Číslo 4

V letošním  roce by oslavli sté narozeniny Eduard Petiška, spisovatel, básník, překladatele, autor knih pro děti, čestný občan našeho města. Tomuto autorovi je věnována část tohoto čísla. Dále se můžete seznámit s pokračovánmí historie gymnázia a boleslavské školy, připomeneme i skutečnost, že brandýská nemocnice nás léčí již více než šedesát let.stopy Bedřicha Smetany v Polabí. Historické články ještě doplní příspěvek historika brandýského muzea Martina Hůrky.Nechybí ani úvodní slovo Petra Čeňka, tradiční zamyšlení Petra Kukala, vzpomínky Hedviky Dvořákové na dětství zaslané do literární soutěže seniorů Polabská vrba.


Číslo 3

Kromě úvodního slova Petra Čeňka a fejetonu Petra Kukala časopis nabídne pestrý mix témat pojednávajících o našem regionu. Připomene osobnost Františka Melichara, přiblíží historii studánky „U světice“, články o brandýském gymnáziu a staroboleslavské škole poskytnou pohled na bohatou historii školství v našem městě, informace o obnově města po švédském vpádu zijstíte v článku Martina Hůrky. Různorodost časopisu doplní vzpomínky pamětníků a informace o nových knihách, které se zabývají městem a jeho okolí. V on-line verzi naleznete odkazy na zajímavé události.

Číslo 2

V tomto čísle najdete fejeton Petra Kukala, připomenutí brandýského působení Ladislava Smoljaka, vzpomínky Milice Čeňkové, nahlédnutí do historie brandýského gymnázia a mnohé další zajímavé texty ze současnosti i minulosti našeho regionu.

Číslo 1

V tomto čísle najdete fejeton Petra Kukala, připomenutí brandýského působení Ladislava Smoljaka, vzpomínky Milice Čeňkové, nahlédnutí do historie brandýského gymnázia a mnohé další zajímavé texty ze současnosti i minulosti našeho regionu.


Příloha č. 1

Přílohou je bibliografie sborníku NAŠE POLABÍ, který vycházel v letech 1923-1935. 

Vystrizek

Elektronický občasník regionálního charakteru

Cíl: shromažďování a zpřístupňování informacích z regionu Polabí a o regionu Polabí, tak, jak tomu bylo ve dvanácti ročnících sborníku Naše Polabí, který v letech 1923–1934 vydával Okresní osvětový sbor a učitelstvo okresu Brandýského. prostor pro prezentaci příspěvků z řad odborné i laické veřejnosti zabývající se polabským regionem.