Granty a dotace

ROK 2024

barProjekt: Výdejní boxy jako nová služby veřejnosti

Cílem projektu je zakoupení 2 výdejních boxů, které zajistí automatizaci výpůjček a rozšíří tak nabídku služeb knihovny. Boxy budou umístěny před knihvnou v obou částech města a umožní čtenářům vyzvednout si objednané knihy 24  hodin 7 dní v týdnu. Na nákup boxů získala knihovna dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven.

Dotace286 000 Kč
Spoluúčast135 158 Kč
Celkem421 158 Kč

barProjekt: E-audioknihy do knihovny - rozšíření nabídky služeb veřejnosti

Realizace projektu umožní čtenářům bezplatné půjčování e-audioknih od společnosti Palmknihy.cz. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven.

Dotace39 000 Kč 
Spoluúčast19 800 Kč
Celkem 58 800 Kč


ROK 2023

bar

Projekt: Zkvalitnění služeb uživatelům prostřednictvím moderního technického vybavení 

V rámci projektu byly zakoupeny moderní katalogy NEK Profi a NEK Lite. NEK Profi je o univerzální panel s více funkcemi : online katalog, určení zda jsem dokument četl (kiosek), informační servis knihovny - letáky. NEK Lite Lite bude sloužit jako terminál služby Národní knihovny v ČR Díla nedostupná na trhu – DNNT. Tato služba zpřístupňuje digitalizované knihy a časopisy. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven. 

Dotace65 000 Kč
Spolúčast63 850 Kč
Celkem 128 850 Kč

Logo-ceska-verzeProjekt : Bookstart - S knížkou do života

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je naučit rodiče pracovat s dětmi a s knihou již od útlého věku. V roce 2023 bylo uskutečněno 7 akcí pro rodiče s dětmi ve věku 3-6 let. Rodiče s dětmi se scházeli v knihovně v obou částech města na aktivitách zajišťovaných vlastními silami knihovnic nebo realizovaných pozvanými umělci – herečka Blanka Zdichyncová, divadlo Toy Machine. Zúčastněným byly předány sety obsahující ilustrovanou pohádkovou knížkuIvony Březinové, seznam doporučených knih, komiksový metodický sešit a ukázkové číslo časopisu Puntík.

Dotace15 000 Kč
Spoluúčast5 069 Kč
Celkem 20 069 Kč

ROK 2022

barProjekt: Revitalizace hardwarového vybavení Knihovny Eduarda Petišky s cílem zkvalitnění funkčnosti nabízených služeb veřejnosti

Projekt byl zaměřen na obměnu zastaralého hardwaru. Z dotace Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven byly zakoupeny nové PC, switche, routry, dataprojektor a note book.


Dotace99 000 Kč
Spoluúčast104 597 Kč
Celkem203 597 Kč

dobProjekt: Poznáváme svět s tabletem

V rámci projektu, který byl zaměřen na zkvalitnění práce s dětskou a seniorskou veřejností, byly nakoupeny tablety Tyto tablety budou používany při vzdělávacích aktivitách knihovny zaměřených zejména na děti a seniory. Nákup techniky finančně popořil dobročinný obchod Dobromysl,dlouhodbáý projekt MAS STŘEDNÍ POLABÍ.

Dotace17 940 Kč
Spoluúčast1000 Kč
Celkem18 940 Kč


ROK 2021

Logo-ceska-verzeProjekt: Vybudování páteřní optické sítě 

Projekt, který si vyžádal celkové náklady 100 075 Kč, byl podpořen dotací ve výši 65 000 Kč ze středočeského Fondu kultury a obnovy památek v tematickém zadání Základní knihovny. Převedení stávající sítě na optickou přispělo k urychlení všech odborných činností knihovny závislých na IT.