Oddělení pro děti

Kontakt:

Tel: 326 907 149 

E-mail: info@knihovna.brandysnl.cz

 VÝPŮJČNÍ DOBA 


Pracovníci: 


Poskytuje dětem do 15 let tyto služby:

 • absenční půjčování tištěných i zvukových knih a časopisů na dobu 1 měsíce dle Knihovního řádu 
 • prezenční půjčování knihovního fondu 
 • rezervování knihy
 • odložení nepůjčené knihy
 • pomoc při vyhledávání materiálů potřebných při přípravě referátů a různých školních prací 
 • možnost zajistit půjčení knihy z jiné knihovny - meziknihovní výpůjční služba
 • možnost využití Internetu 
 • možnost připojení na WIFI
 • možnost využití čítárny ve výpůjčních hodinách oddělení pro dospělé 
 • možnost správy čtenářského konta (prodlužování výpůjček, rezervace knih) prostřednictvím Internetu 
 • reprografické služby z dokumentů knihovny 
 • prezenční (v knihovně) půjčování společenských her


Zajišťuje ve spolupráci se školami vzdělávací a kulturní akce. 

Podmínky registrace:

 • při první návštěvě nutno přijít v doprovodu rodinného příslušníka staršího 18 let 
 • poplatek 50 Kč (viz Ceník


Nabídka  knih pro různé věkové kategorie:

Děti 3-6 let

Výběr knížek, které doporučujeme ke společnému čtení s dětmi. Více informací k podpoře čtenářství u dětí najdete na webu S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA .


Nabídka pro začínající čtenáře:

Seznam edic, v rámci kterých jsou vydávány knížky pro začínající čtenáře, najdete ZDE .


TEMATICKÉ BESEDY A EXKURZE NA ZÁKLADĚ OSOBNÍ DOMLUVY: 

Základní školy – Mgr. Jaroslava Fialová 

Mateřské školy – Mgr. Dagmar Císařová