Přístup na Internet

 • Internet je přístupný všem uživatelům, registrovaným po předložení vlastního čtenářského průkazu, ostatním po předložení dokladu totožnosti či potvrzení o Souhlasu s přístupem na internet (děti do 15 let). 
 • Základní doba užívání je 30 minut. Není-li další zájemce, tuto dobu lze prodloužit. Uživatelé do 15-ti let mají přístup na internet 60 minut denně. 
 • Přístup na internet lze rezervovat osobně nebo telefonicky.Pravidla pro použití PC

 • U každého PC může být jeden uživatel. 
 • Nestahujte a neukládejte žádná data (na disk nebo na plochu PC). 
 • Neinstalujte na PC jakékoliv programy. 
 • Neměňte nastavení PC. 
 • Možnost připojení flash paměti nebo sluchátek k PC (sluchátka je možné zapůjčit u pultu). 
 • Neprohlížejte stránky se závadným obsahem (pornografie, rasismus, apod.) 
 • Nerušte okolí hlukem a nevhodným chováním. 
 • Neodhlašujte se, nerestartujte ani nevypínejte PC. 
 • Při odchodu nechte zapnutý prohlížeč s domovskou stránkou www.knihovna.brandysnl.cz.
 • V případě zájmu o tisk musí být materiály připraveny v tisknutelné podobě. V případě vícenásobného tisku si uživatel připraví všechny originály a tisk proběhne najednou. Vlastní tisk musí provést personál knihovny. Každý má denně nárok zdarma na 5 černobílých stran A4 nebo tisk 1 strany A4 barevně. 
 • Při porušení kteréhokoliv z pravidel bude uživatel vyloučen z možnosti využívat přístup na internet.


Pravidla pro připojení přes WiFi 

 • Každý návštěvník knihovny se může připojit k WIFI ve všech prostorách knihovny v Brandýse nad Labem i ve Staré  Boleslavi ve výpůjčních hodinách těchto oddělení.
 • Potřebuje vlastní zařízení s wifi připojení.
 • Po vybrání odpovídající sítě a zadání hesla (zveřejněno ve studovně) bude připojen k síti WIFI.
 • Uživatel je si vědom nebezpečí neoprávněnému odposlechu přenášených dat v souvislosti se skutečností, ze přenášená data na síti nejsou šifrována, případnou ochranu dat si zajistí vlastními prostředky.
 • V případě problémů s přihlášením k síti oznámí závadu obsluze v knihovně.