Naše Polabí

publicationNaše Polabí

vlastivědný občasník

 

Číslo 1

Příloha čísla 1

 

 

 

 

Elektronický občasník regionálního charakteru

Cíl:

 • shromažďování a zpřístupňování informacích z regionu Polabí a o regionu Polabí, tak, jak tomu bylo ve dvanácti ročnících sborníku Naše Polabí, který v letech 1923–1934 vydával Okresní osvětový sbor a učitelstvo okresu Brandýského.
 • prostor pro prezentaci příspěvků z řad odborné i laické veřejnosti zabývající se polabským regionem.

Struktura časopisu bude následující:

rozsah 16 stran  s následujícími rubrikami + přílohy:

 1. Úvodem – báseň / text (od 2. čísla raději báseň)
 2. Zprávy z regionu (pokud možno jen nadčasové)
 3. Historie (jen fundované příspěvky s bibliografickými údaji)
 4. Osobnosti (výhradně svázané s regionem)
 5. Vzpomínky pamětníků (spíš jen jako ochutnávku pro samostatné přílohy)
 6. Zvláštní příspěvky / studentské práce / povídka
 7. Literatura „z“ a „o“ regionu (upozornění, recenze, výňatky)
 8. Kultura + hudba + sport (opět pokud možno nadčasové)
 9. Audio, video (jen informativně)

Přílohou mohou být akademické práce, rozsáhlejší články zachycující vzpomínky pamětníků nebo články o historii obce, organizace.

Redakční rada:

Mgr. Věra Krajíčková

RNDr. Jan Králík CSc.

PhDr. Martin Petiška

PhDr. Zdeňka Tichá

Mgr. Hana Závorková

RNDR. Jiří Žalman

 

Pokyny pro autory příspěvků

 1. V časopise lze publikovat příspěvky týkající se obcí, městysů a měst ve správním obvodu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (Bašť, Borek, Bořanovice, Brázdim, Čelákovice, Dobročovice, Dřevčice, Dřísy, Hlavenec, Horoušany, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, Jirny, Káraný, Klíčany, Konětopy, Kostelní Hlavno, Křenek, Květnice, Lázně Toušeň, Lhota, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mochov, Mratín, Nehvizdy, Nová Ves, Nový Vestec, Odolena Voda, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady, Předboj, Přezletice, Radonice, Sedlec, Sibřina, Sluhy, Sudovo Hlavno, Svémyslice, Šestajovice, Škvorec, Úvaly, Veleň, Veliká Ves. Vodochody, Vyšehořovice, Zápy, Zdiby, Zeleneč, Zlatá, Zlonín) či příspěvky vztahující se k regionu střední Polabí.
 1. Termíny a způsob odevzdávání příspěvků
  Uzávěrka pro příspěvky 31. března pro letní číslo časopisu a 30. září pro zimní číslo časopisu. Rukopisy se zasílají v elektronické podobě na e-mailové adresu: info@knihovna.brandysnl.cz či poštou na dresu Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem.  Odevzdané příspěvky a poskytnuté podklady se vrací zpět jen na základě vyžádání autora.
 1. Požadavky vůči autorům příspěvků
  Doporučený rozsah příspěvku je 1800 znaků (i s mezerami), redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit. Rozsah příloh není omezen.

Redakce si vyhrazuje právo redigovat příspěvky věcně a pravopisně (v případě nutnosti i jazykově).

V rubrikách Historie, Osobnosti, Zvláštní příspěvky budou přednostně uveřejňovány ty příspěvky, které budou obsahovat odkazy na použitou literaturu.  Způsob citování – viz níže.

Zasláním příspěvku dává autor souhlas s jeho publikováním.

Texty v elektronické podobě se předávají ve formátu doc, docx, rtf nebo odt, veškeré netextové části v samostatných souborech. Obrazové přílohy se předávají v nejvyšší dostupné kvalitě (v minimální velikosti 800 x 1200 bodů, maximálně však 3000 x 4000 bodů), ve formátu JPG, případně TIFF. U obrazových příloh musí být přesně uveden zdroj (souhlas s publikováním zajistí autor) a krátký popis. Konečný výběr obrazového materiálu je na uvážení redakce.

Audio příspěvky prosíme ve formátech WAV a MP3, video příspěvky ve formátech AVI, MPEG či MP4.

 

 1. Způsob citování použité literatury

Pro správné citování je nutno dodržet následující obecná pravidla:

 • Uvádět bibliografické citace všech pramenů, ze kterých jste čerpali.
 • Při citování postupovat dle ČSN ISO 690.
 • Citace: V textu citujícího dokumentu se do kulaté závorky uvede příjmení autora (případně první slova jména korporace či názvu dokumentu, nemá-li dokument autora) a čárkou oddělený rok vydání dokumentu

Příklady:

Citace:

Brandýs nad Labem tvoří se Starou Boleslaví souměstí od roku 1960 (Novák, 1999).

Bibliografický záznam knihy:

Autor: Název. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. ISBN

NOVÁK, Jan. U nás. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Nakladatelství JAN, 1999. ISBN 978-80-7217-485-0.

Bibliografický záznam článku:

Autor: Název článku. Název časopisu. Místo vydání: Vydavatel. rok vydání, ročník (číslo), strana. 

TEMROVÁ, Karla. Dějepisný triumf studentky gymnázia. Městské listy. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Město Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, 2016, 10(10), 1.

Lze citovat i sborníky, akademické práce a zdroje v elektronické podobě.  Pro vytvoření citace lze využít portál citace.com nebo se obrátit na pracovníky Knihovny Eduarda Petišky.