Naše Polabí

publicationNaše Polabí

vlastivědný občasník

 

Číslo 1

Příloha čísla 1

 

 

Naše Polabí

 

 

Číslo 2

V tomto čísle najdete fejeton Petra Kukala, připomenutí brandýského působení Ladislava Smoljaka, vzpomínky Milice Čeňkové, nahlédnutí do historie brandýského gamnázia a mnohé další zajímavé texty ze současnosti i minulosti našeho regionu.

 

 

 

 

Elektronický občasník regionálního charakteru

Cíl:

  • shromažďování a zpřístupňování informacích z regionu Polabí a o regionu Polabí, tak, jak tomu bylo ve dvanácti ročnících sborníku Naše Polabí, který v letech 1923–1934 vydával Okresní osvětový sbor a učitelstvo okresu Brandýského.
  • prostor pro prezentaci příspěvků z řad odborné i laické veřejnosti zabývající se polabským regionem.