Polabská strašidla


Výběr pověstí, pověr a pranostik z vlastivědného sborníku Naše Polabí, který vydával Okresní osvětový sbor a učitelstvo okresu brandýského n. L. v letech 1923 – 1935.

polabskastrasidla

Publikace byla vydána díky finanční prostředkům z projektu MAP II  pro Brandýsko v roce 2020, text Věra Krajíčková, ilustrace žáci ZŠ ve Staré Boleslavi, Panenských Břežanech, MŚ a ZŠ Palachova v Brandýse nad Labem, MŠ Límanova vila ve Staré Boleslavi, MŠ Úvaly, MŠ Dřízy, MŠ Riegrova v Brandýse nad Labem, MŠ J.A. Komenského v Čelákovicích, ZUŠ v Brandýse nad Labem

Publikace je ke stažení zde: Polabská strašidla