Internet a WiFi

PŘÍSTUP NA INTERNET

Kontakt:

Tel. 326907222
E-mail: info@knihovna.brandysnl.cz

 • Přístupný všem uživatelům, registrovaným po předložení vlastního čtenářského průkazu, ostatním po předložení dokladu totožnosti či potvrzení o Souhlasu s přístupem na internet (děti do 15 let).
 • Základní doba užívání je 30 minut. Není-li další zájemce, tuto dobu lze prodloužit. Uživatelé do 15-ti let mají přístup na internet 60 minut denně.
 • Přístup na internet lze rezervovat osobně nebo telefonicky na výše uvedeném tel. čísle (pouze 30 minut denně).

Pravidla pro použití PC

 • U každého PC může být jeden uživatel.
 • Nestahujte a neukládejte žádná data (na disk nebo na plochu PC).
 • Neinstalujte na PC jakékoliv programy.
 • Neměňte nastavení PC.
 • Možnost připojení flash paměti nebo sluchátek k PC (sluchátka je možné zapůjčit u pultu).
 • Neprohlížejte stránky se závadným obsahem (pornografie, rasismus, apod.)
 • Udržujte u PC klid a ticho. Nerušte okolí hlukem a nevhodným chováním.
 • Neodhlašujte se, nerestartujte ani nevypínejte PC.
 • Při odchodu nechte zapnutý prohlížeč s domovskou stránkou www.knihovna.brandysnl.cz.
 • V případě zájmu o tisk musí být materiály připraveny v tisknutelné podobě. V případě vícenásobného tisku si uživatel připraví všechny originály a tisk proběhne najednou. Vlastní tisk musí provést personál knihovny. Každý má denně nárok zdarma na 5 černobílých stran A4 nebo tisk 1 strany A4 barevně.
 • Při porušení kteréhokoliv z pravidel bude uživatel vyloučen z možnosti využívat přístup na internet.

Pravidla pro připojení přes WiFi

Uživatel
 • se může připojit k síti Internet ve studovně nebo v oddělení pro dospělé ve výpůjčních hodinách těchto oddělení,
 • potřebuje vlastní notebook nebo kapesní počítač s wifi připojením,
 • oznámí pracovníkovi u pultu, že se chce připojit k wifi knihovny,
 • spustí internetový prohlížeč, na kterém se zobrazí přihlašovací stránka,
 • bude po vybrání odpovídající sítě připojen k síti Internetu,
 • je si vědom nebezpečí neoprávněnému odposlechu přenášených dat v souvislosti se skutečností, ze přenášená data na síti nejsou šifrována, případnou ochranu dat si zajistí vlastními prostředky
 • v případě problémů s přihlášením k síti oznámí závadu obsluze v knihovně