Pro knihovny

PRO KNIHOVNY

 Spolupráce s neprofesionálními knihovnami:

Na základě smluv s obecními úřady zabezpečuje Knihovna Eduarda Petišky nákup a zpracování fondu, poradenskou a konzultační činnost pro následující knihovny sdružené v kooperačním celku:

Hlavenec
stránku najdete zde: http://www.hlavenec.cz/ (odkaz nutno zkopírovat)
Sluhy
stránku najdete zde: http://www.sluhy.cz/ (odkaz nutno zkopírovat)
Sudovo Hlavno
stránku najdete zde: http://www.sudovohlavno.cz/ (odkaz nutno zkopírovat)

Katalog výměnného fondu

Zde najdete katalog výměnného fondu, kde zjistíte, zda  knihu požadovanou čtenářem máte ve fondu.

vymenny-fond_obr

Katalogy knihoven zapojených do systému REKS

 

Obecní knihovna Bašť

Obecní knihovna Hlavenec

Obecní knihovna Jenštejn

Obecní knihovna Radonice

Meziknihovní výpůjční služba:

Knihovna Eduarda Petišky půjčuje dokumenty ze svého fondu ostatním knihovnám bezplatně za podmínek vyplývajících z Knihovního řádu.

Elektronická žádanka MVS pro knihovny