Historie knihovny

  • 1921 - založena veřejná knihovna v Brandýse nad Labem pod názvem Masarykova knihovna a čítárna a Veřejná knihovna ve Staré Boleslavi
  • 1951 - převzala Městská knihovna Brandýs nad Labem okresní funkci pro okres Brandýs nad Labem
  • 1960 - vznik Okresní knihovny Praha-východ se sídlem v Brandýse nad Labem (po územní reorganizaci)
  • 1964 - připojení knihoven ve Staré Boleslavi, Popovicích a Zápech, vznik Okresní knihovny Praha-východ se sídlem v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
  • 1985 - zřízení pojízdné knihovny – bibliobusu, který zajížděl do dvaceti obcí okresu
  • 1988 - přestěhování okresní funkce do Říčan
  • 1989 - převzetí odborové knihovny BSS
  • 1998 - vznik Městské knihovny Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou
  • 2001 - rozšíření prostor knihovny na celé patro a celková rekonstrukce
  • 2004 - přejmenování Městské knihovny Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na knihovnu Eduarda Petišky, přestěhování pobočky ve Staré Boleslavi z budovy bývalé radnice do nově rekonstruovaných prostor