Práce o městě a okolí

Akademické práce

 1. Akademické práce BEŠTOVÁ, Tereza. Hugo Bergman,poštmistr, starosta a politik [online]. Praha, 2010 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/25883. Magisterská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Bohdan Zylynskij. 
 2. BRODŇANSKÁ, Adéla. Dějiny staroboleslavské kolegiální kapituly: místní tradice a realita [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/79618. Bakalářská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Dušan Foltýn. 
 3. BŘEZINA, Petr. Využití sportovních hal města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi [online]. Liberec, 2013 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/14941. Bakalářská. Technická univerzita v Liberci. Vedoucí práce Jindřich Martinec. 
 4. ČIZMAZIOVÁ, Karolina. Cyklogenerel města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/63971. Magisterská. ČVUT. Ústav dopravních systémů. Vedoucí práce Petr Kumpošt. 
 5. DLASKOVÁ, Adéla. Rozmístění a využití jezer po těžbě štěrkopísků ve středním Polabí [online]. Praha, 2009 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/24896. Bakalářská. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Tomáš Hrdinka. 
 6. DOLEŽALOVÁ, Petra. Židovská menšina v Brandýse nad Labem v období První republiky: (1918-1938) [online]. Praha, 2008 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/18513. Bakalářská. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Blanka Soukupová. 
 7. DURČANSKÝ, Marek. Městská správa a kanceláře ve středním Polabí za třicetileté války [online]. Praha, 2007 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/12284. Dizertační. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Zdeněk Hojda. 
 8. ENGLMAIEROVÁ, Tereza. Percepce (ne)bezpečí v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi z pohledu studentů a seniorů[online]. Praha, 2016 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/79594. Magisterská. Univerzita Karlova. Přírodovědná fakulta. Vedoucí práce Jana Jíchová. 
 9. HORČICOVÁ, Lucie. Návrh produktu pro oživení náboženského cestovního ruchu ve Staré Boleslavi s využitím tamních církevních památek [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: https://is.vsh.cz/th/13855/vsh_b/FIN_Horcicova_bakalarka.pdf. Bakalářská. Vysoká škola hotelová. Vedoucí práce Monika Klímová. 
 10. JANOUŠEK, Zbyšek. Proměny rekreačních funkcí intenzivně využívané říční nivy v kontextu vývoje krajiny Čelákovic a okolí [online]. Praha, 2008 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/53390/. Bakalářská. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Zdeněk Kučera. 
 11. JOSEFÍKOVÁ, Miroslava. Vampyrismus v Čelákovicích jako lokální kulturní fenomén [online]. Plzeň, 2015 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: https://otik.uk.zcu.cz/xmlui/handle/11025/1900. Bakalářská. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická. Vedoucí práce Petr Janeček. 
 12. JUKLÍČKOVÁ, Iveta. Stará Boleslav Brandýs nad Labem: historicko – kulturní vývoj ve středověku [online]. Pardubice, 2014 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://dspace.upce.cz/handle/10195/58286. Bakalářská. Univerzita Pardubice. Vedoucí práce Jan Stejskal. 
 13. KAISEOVÁ, Michaela. Obraz svatého Václava v kronikách starší české literatury [online]. Praha [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/66905. Bakalářská. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Hošna. 
 14. KMOCH, Pavel. Novodobá komunální heraldika v okrese Praha-východ [online]. Liberec, 2009 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/10299. Bakalářská. Technická univerzita v Liberci. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ. Vedoucí práce Klára Woitschová. 
 15. KOTLANOVÁ, Monika. Pěvecký sbor Václav – hudební tradice Staré Boleslavi[online]. Praha, 2012 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/106545/. Magisterská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Petra Bělohlávková. 
 16. KOUBKOVÁ, Lenka. Hodnocení geomorfologického stavu říční sítě v urbanizované a příměstské krajině. Modelová studie Vinořského potoka[online]. Praha, 2008 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/5333. Bakalářská. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Milada Matoušková. 
 17. KRATOCHVÍL, Miroslav. Hospodářský a sociální život kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi v 50. a 60. letech 17. století [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/44013. Bakalářská. Univerzita Karlova. Filozofickáfakulta. Vedoucí práce Marie Šedivá Koldinská. 
 18. KRATOCHVÍL, Miroslav. Kolegiátní kapitula ve Staré Boleslavi: hospodářské poměry v raném novověku [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/69081. Magisterská Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Antonín Kostlán. 
 19. KRUPIČKA, Pavel. Podmínky pro organizovaný i neorganizovaný sport dětí ve věku 11-15 let v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/70503. Magisterská. Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Libor Flemr. 
 20. LANGOVÁ, Michaela. Sídelní areál starší doby bronzové v Brandýse nad Labem-objekty s lidskými kosterními pozůstatky [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/93732/. Magisterská. Univerzita K Filozofická fakulta. Vedoucí práce Zuzana Bláhová. 
 21. LOUDILOVÁ, Lenka. Poutní místo jako součást identity regionu: příklad Staré Boleslavi[online]. Praha, 2013 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/51992. Bakalářská. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Zdeněk Kučera. 
 22. MACHÁČEK, Tomáš. Uplatnění pohybových aktivit a muzikoterapie při léčbě osob s mentální retardací – využití muzikoterapie a pohybových aktivit v ÚSP v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav[online]. Praha, 2006 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/4334. Magisterská. Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Jana Jebavá. 
 23. MARTINOVSKÁ, Denisa. Vyjednávání starostů suburbánních obcí s developery na příkladu území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/144797. Bakalářská. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Petra Špačková. 
 24. MATASOVÁ, Jana. Josef Svatopluk Machar a Řím: Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta [online]. Plzeň, 2014 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/13642. Bakalářská. Západočeská univerzita v Plzni. Vedoucí práce Petra Hečková. 
 25. MICHALCOVÁ, Marie. Kostel Sv.Klimenta ve Staré Boleslavi v kontextu soudobé románské tvorby [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/43451. Bakalářská. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Petr Macek. 
 26. MIKEŠOVÁ, Veronika. Brandýs nad Labem-Vrábí, sídliště z pozdní doby halštatské a časné doby laténské[online]. Praha, 2010 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/28087. Bakalářská. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Zuzana Bláhová. 
 27. NOVÁ, Adéla. Justin Václav Prášek – regionální historik a orientalista [online]. České Budějovice, 2013 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html. Diplomová. Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Bohumil Jiroušek. 
 28. NOVÁKOVÁ, Jitka. Projekt otevření diskontní prodejny ve Staré Boleslavi [online]. Praha, 2009 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: https://insis.vse.cz/zp/54499/podrobnosti. Bakalářská. Vysoká škola ekonomická. Vedoucí práce Jan Fuchs. 
 29. NESROVNALOVÁ, Lucie. Krytosemenné dřeviny města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a jejich využití ve výuce na druhém stupni ZŠ[online]. Praha, 2014 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/61689. Bakalářská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jana Skýbová. PÁTRA, Milan. Od chudinství k sociálně-zdravotní péči v Čechách v letech 1918-1938 [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/60870. Rigorózní. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. 
 30. PISANČIKOVÁ, Jindra. Vznik sakrálního centra na staroboleslavském hradišti na počátku 10. století [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/54562. Bakalářská. Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta. Vedoucí práce Stefan Scholz. 
 31. PISANČIKOVÁ, Jindra. Vznik staroboleslavské kapituly v 11. století [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/81707. Magisterská. Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta. Vedoucí práce Stefan Scholz. 
 32. POLÍVKOVÁ, Michaela. Revitalizace areálu bývalých lázní Houštka [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: https://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/557767b35016537d8027f348. Diplomová. ČVUT. Fakulta architektury. Vedoucí práce Václav Girsa, Michael Ryk. 
 33. POŘÍZKA, Pavel. Brandýský děkanát v pozdním středověku [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/44587. Bakalářská. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Hana Pátková. 
 34. POTMĚŠIL, Jakub. Brandýs nad Labem a Stará Boleslav 1938-1945 [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/66230. Magisterská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Alena Míšková. 
 35. POTMĚŠIL, Jakub. Jaro 1945 v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/42541. Bakalářská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Alena Míšková. 
 36. PTÁKOVÁ VAŠKOVÁ, Iveta. Historické opery Karla Šebora [online]. Brno, 2013 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/4732/ff_d/. Disertační. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mikuláš Bek. 
 37. REJŠEK, Martin. Hospodářsko-sociální poměry v Kostelci nad Labem 50. a 60. let 17. století [online]. Praha, 2006 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/3920. Magisterská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Roman Ferstl. 
 38. REŽOVÁ, Lenka. Císař Karel I. a Brandýs nad Labem [online]. Praha, 2011 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/40396. Bakalářská. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jan Županič. 
 39. RUSNIOKOVÁ, Markéta. Zklidnění dopravy v Brandýse nad Labem v úseku ulic Pražská – Kostelecká s návazností na plánovaný obchvat města [online]. Praha, 2007 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: https://dk.upce.cz/handle/10195/38329. Diplomová. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Vedoucí práce Michaela Ledvinová. 
 40. SALÁKOVÁ, Ilona. Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/59326. Magisterská. Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta. Vedoucí práce Aleš Opatrný. 
 41. SEDLMEIER, Aleš. Působení Okresního akčního výboru Národní fronty v Brandýse nad Labem po 21. únoru 1948 [online]. Praha, 2011 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/38349. Bakalářská. Univerzita Karlova. Přírodovědná fakulta. Vedoucí práce Drahomír Jančík. 
 42. SKALA, Libor Dějiny školství v obci Dřísy [online]. Praha, 2006[cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/2645. Magisterská Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Karel Rýdl. 
 43. STROLENÁ, Lucie. Svatá cesta (Via Sancta) z pražské katedrály do Staré Boleslavi [online]. Praha, 2009 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/29996. Magisterská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Blanka Altová. 
 44. STRNADOVÁ, Marie. Konětopy v letech 1938-1960: Příběh vypálené středočeské obce [online]. Olomouc, 2014 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://www.theses.cz/id/13usm1/00183190-601235033.pdf. Bakalářská. Palackého univerzita. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Karel Podolský. 
 45. STRANKMÜLLEROVÁ, Dominika. Analýza kvality života ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav [online]. Liberec, 2009 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/13492. Diplomová. Technická Univerzita v Liberci. Vedoucí práce Klára Popková. 
 46. SÝKOROVÁ, Lenka. Význam Svatováclavského kultu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi pro cestovní ruch [online]. Praha, 2009 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: https://vskp.vse.cz/eid/19995. Diplomová. Vysoká škola ekonomická. Vedoucí práce Jarmila Netková. 
 47. ŠÁRKOVÁ, Veronika. Zahrady Rudolfa II. [online]. Praha, 2010 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/36822. Bakalářská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Magdaléna Nespěšná Hamsíková. 
 48. ŠEFČÍKOVÁ, Adéla. Váša Příhoda [online]. Brno, 2015 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://is.jamu.cz/th/17244/hf_b_b1/. Bakalářská. Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Hudební fakulta. Vedoucí práce Miloš Vacek. ŠULC, Jaroslav. Třicetiletá válka a vývoj venkovské sociální struktury na panství Brandýs nad Labem v 16.-18. století [online]. Praha, 2006 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/6222. Rigorózní. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. 
 49. URBAN, Josef. Historie fotbalového klubu v Kostelci nad Labem [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/41067. Bakalářská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Ladislav Pokorný. 
 50. VADASSOVÁ, Kristýna. Významné osobnosti a regionální rozvoj hudební výchovy a kultury[online]. Praha, 2011 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/35149. Magisterská. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Miloš Kodejška. 
 51. VANĚČKOVÁ, Petra. Analýza cestovního ruchu na Brandýsku [online]. Praha, 2009 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/25322. Magisterská. Univerzita Karlova. Přírodovědná fakulta. Vedoucí práce Jiří Vágner. 
 52. VLASÁKOVÁ, Romana. Josef Kožíšek – průkopník učebnic elementárního čtení a autor poezie pro děti [online]. Zlín, 2013 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/20447. Bakalářská. Univerzita Tomáše Bati. Vedoucí práce Miloslav Jůzl. 
 53. VOSLÁŘOVÁ, Klára. Vývoj bytové výstavby ve správním obvodu ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav [online]. Praha, 2010 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/31724. Magisterská. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Petra Špačková. 
 54. VRCHOTICKÁ, Hana. Obecné školství bývalého okresu Karlínského v závěru 19. a v první polovině 20. století (jeho struktura a písemnosti) [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/68472. Magisterská. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Šouša. 
 55. ZICH, Ondřej. Pivovarnictví na komorním panství Brandýs nad Labem v 16.-17. století [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-07-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/54449. Bakalářská. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Vedoucí práce Zdeněk Hojda.


Články

 1. BRÁZDIL, Rudolf a Oldřich KOTYZA. Meteorologické záznamy děkana Bartoloměje Michala Zelenky z Čech z let 1680-1682, 1691-1694 a 1698-1704. Meteorologické zprávy [online]. 2011, 54(5), 145-155 [cit. 2017-07-20]. ISSN 0026-1173. Dostupné z: www.cmes.cz/sites/default/files/2001_5_144-155.pdf 
 2. DANIELISOVÁ, Alžběta, Petr KOČÁR, Michaela LANGOVÁ, René KYSELÝ, Petra STRÁNSKÁ, Zdenka SŮVOVÁ a Ivo SVĚTLÍK. Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem jako doklad ojedinělých pohřebních praktik starší doby bronzové. Archeologické rozhledy [online]. 2013, 65(1), 56-88 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/05/Kysely_2013_Brandys.pdf 
 3. KOVÁŘ, Štěpán Ivan. Místa astronomické vzdělanosti 1918–1945: Hvězdárna v Brandýse nad Labem. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie [online]. 2000, 45(2), 160-162 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/141031/PokrokyMFA_45-2000-2_6.pdf 
 4. KOPÁČOVÁ, Marie. Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi. Zprávy o geologických výzkumech [online]. 2002, 35, 93-96 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://www.geology.cz/zpravy/cs/detail/zpravy-o-vyzkumech-2001-str-093-096 
 5. RANDA, Michal. Elektrizace domácností aneb elektřina za dob Rakouska-Uherska. I.: Elektřina v domácnosti aneb od mlýnského kola k elektrárnám. In: Tzbinfo [online]. 2023, 2022 [cit. 2023-07-13]. Dostupné z: https://elektro.tzb-info.cz/24436-elektrizace-domacnosti-i-aneb-elektrina-za-dob-rakousko-uherska 
 6. RANDA, Michal. Elektrizace domácností aneb družstva a elektrické podniky. II.: Elektřina v domácnosti aneb od mlýnského kola k elektrárnám. In: Tzbinfo [online]. 2023, 2022 [cit. 2023-07-13]. Dostupné z: https://elektro.tzb-info.cz/24459-elektrizace-domacnosti-ii-aneb-druzstva-a-elektricke-podniky 
 7. RANDA, Michal. Elektrizace domácností aneb aneb soustavná elektrisace a všeužitečná družstva. III.: Elektřina v domácnosti aneb od mlýnského kola k elektrárnám. In: Tzbinfo [online]. 2023, 2022 [cit. 2023-07-13]. Dostupné z: https://elektro.tzb-info.cz/24480-elektrizace-domacnosti-iii-aneb-soustavna-elektrisace-a-vseuzitecna-druzstva 
 8. TUREK, Jan a Magadalena TURKOVÁ. Pohřebiště z období zvoncovitých Pohárů v erodovaném terénu v Brandýse nad Labem-Vráb. Archeologie ve středních Čechách [online]. 2012, 16(2), 666-672 [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://biblio.hiu.cas.cz/documents/177537

Další dokumenty najdete v digitální knihovně