Historie

V roce 2021 oslavíme 100 let od založení knihovny v Brandýse a Staré Boleslavi.

Střípky z knihovnické historie budeme přinášet po celý rok 2021 – každý měsíc přidáme jeden příspěvek. Podívat se můžete ZDE.

HISTORIE KNIHOVNY

1921

 • založena veřejná knihovna v Brandýse nad Labem pod názvem Masarykova knihovna a čítárna a Veřejná knihovna ve Staré Boleslavi

1951

 • převzala Městská knihovna Brandýs nad Labem okresní funkci pro okres Brandýs nad Labem

1960

 • vznik Okresní knihovny Praha-východ se sídlem v Brandýse nad Labem (po územní reorganizaci)

1964

 • připojení knihoven ve Staré Boleslavi, Popovicích a Zápech
 • vznik Okresní knihovny Praha-východ se sídlem v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

1985

 • zřízení pojízdné knihovny – bibliobusu, který zajížděl do dvaceti obcí okresu

1988

 • přestěhování okresní funkce do Říčan

1989

 • převzetí odborové knihovny BSS

1998

 • vznik Městské knihovny Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou

2001

 • rozšíření prostor knihovny na celé patro a celková rekonstrukce

2004

 • přejmenování Městské knihovny Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na knihovnu Eduarda Petišky
 • přestěhování pobočky ve Staré Boleslavi z budovy bývalé radnice do nově rekonstruovaných prostor