Oddělení pro děti

/Kontakt:

Tel: 326 907 149
E-mail: info@knihovna.brandysnl.cz
Výpůjční dobu naleznete zde .

Pracovníci:

Mgr. Jaroslava Fialová:   jaroslava.fialova@knihovna.brandysnl.cz

Mgr. Dagmar Císařová:    pujcovna@knihovna.brandysnl.cz

Michaela Baštecká:         michaela.bastecka@knihovna.brandysnl.cz

 

Poskytuje dětem do 15 let tyto služby:

 • absenční půjčování tištěných i zvukových knih a časopisů na dobu 1 měsíce (viz Knihovní řád)
 • prezenční půjčování knihovního fondu
 • rezervování dokumentů
 • pomoc při vyhledávání materiálů potřebných při přípravě referátů a různých školních prací
 • možnost zajistit půjčení knihy z jiné knihovny (meziknihovní výpůjční služba)
 • možnost využití Internetu (viz Pravidla pro použití PC)
 • možnost připojení na WIFI (viz Pravidla pro připojení k internetu prostřednictvím WiFi)
 • možnost využití čítárny ve výpůjčních hodinách oddělení pro dospělé
 • možnost správy čtenářského konta (prodlužování výpůjček, rezervace knih) prostřednictvím Internetu
 • reprografické služby z dokumentů knihovny
 • prezenční (v knihovně) půjčování společenských her
Zajišťuje ve spolupráci se školami vzdělávací a kulturní akce.

Podmínky registrace:

 • při první návštěvě nutno přijít v doprovodu rodinného příslušníka staršího 18 let
 • poplatek 50 Kč (viz Ceník)

Výpůjční doba:

Výpůjční dobu naleznete zde .

Nabídka knih pro děti 3-6 let:

Výběr knížek, které doporučujeme ke čtení s Vaším dítětem najdete ZDE . Více informací k podpoře čtenářství u dětí najdete i  na webu S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA .

Nabídka pro začínající čtenáře:

Seznam edic, v rámci kterých jsou vydávány knížky pro začínající čtenáře, najdete ZDE .

Nabídka pro školy:

Nabídka určena základním školám v Brandýse nad Labem a okolí:

LEKCE INFORMATICKÉ VÝCHOVY

2. ročník
 • co se dělá v knihovně
 • jak být čtenářem
 • už umím číst –  knihy a časopisy pro začínající čtenáře
 • jak si půjčit knihu, časopis
4. ročník
 • vše o knize – popis knihy, autor, ilustrátor, díly, tiráž
 • kniha nebo časopis
 • naučná a krásná literatura
 • tipy na čtení
 • jak  knihu, časopis najít
6. ročník
 • práce s textem
 • žánry
 • tištěné a elektronické zdroje
8. ročník
 • webová stránka knihovny
 • jak může knihovna pomoci
 • kde knihu najít a jak si ji  vypůjčit
 • díla o městě a okolí
TEMATICKÉ BESEDY A EXKURZE NA ZÁKLADĚ OSOBNÍ DOMLUVY:
Základní školy – Mgr. Jaroslava Fialová
Mateřské školy – Mgr. Dagmar Císařová