Oddělení pro dospělé

/Kontakt:

Tel.: 326 907 222
E-mail: info@knihovna.brandysnl.cz

Výpůjční dobu naleznete zde .

Pracovníci:

Mgr. Dagmar Císařová  

kontakt: pujcovna@knihovna.brandysnl.cz

Vlasta Čamková

kontakt: pujcovna@knihovna.brandysnl.cz

Michal Kovář

kontakt: pujcovna@knihovna.brandysnl.cz

Filip Valihrach

kontakt: pujcovna@knihovna.brandysnl.cz

Určeno uživatelům knihovny nad 15 let věku.

Poskytuje tyto služby:

 • absenční půjčování tištěných i zvukových knih, časopisů (viz Knihovní řád)
 • prezenční půjčování knihovního fondu a posledních čísel vybraných periodik
 • rezervování dokumentů
 • pomoc při vyhledávání materiálů ke studiu
 • možnost zajistit půjčení knihy z jiné knihovny (meziknihovní výpůjční služba)
 • možnost využití Internetu (viz Pravidla pro použití PC)
 • možnost správy čtenářského konta (prodlužování výpůjček, rezervace knih) prostřednictvím Internetu
 • možnost připojení na WIFI (viz Pravidla pro připojení k internetu prostřednictvím WiFi)
 • možnost využití čítárny pro všechny návštěvníky knihovny
 • reprografické služby z dokumentů knihovny

Podmínky registrace:

 • občanský či jiný průkaz totožnosti
 • registrační poplatek 100 a 50 Kč, nad 75 let zdarma (viz Ceník)

Nabídka určená pro střední školy

LEKCE INFORMATICKÉ VÝCHOVY:

 • První ročníky středních škol

SEMINÁŘE O PSANÍ SEMINÁRNÍCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ:

 • Druhé či třetí ročníky středních škol

TEMATICKÉ PŘEDNÁŠKY A EXKURZE NA ZÁKLADĚ OSOBNÍ DOMLUVY:

Michaela Baštecká
Tel.: 326 907 150
E-mail: michaela.bastecka@knihovna.brandysnl.cz