Pobočka Stará Boleslav

/Kontakt:

Tel: 326 911 257
Email: pobocka@knihovna.brandysnl.cz

Výpůjční dobu naleznete zde .

Pracovníci:

Mgr. Jana Faltová
Lucie Valentová

 

Služby pro dětské i dospělé uživatele:

 • absenční půjčování tištěných i zvukových knih na dobu 1 měsíce, časopisů na 14 dní (viz Knihovní řád)
 • prezenční půjčování knihovního fondu
 • rezervování dokumentů
 • pomoc při vyhledávání materiálů ke studiu
 • možnost zajistit půjčení knihy z jiné knihovny (meziknihovní výpůjční služba)
 • možnost využití Internetu (viz Pravidla pro použití PC)
 • možnost správy čtenářského konta (prodlužování výpůjček, rezervace knih) prostřednictvím Internetu
 • reprografické služby z dokumentů knihovny
 • možnost napsání a vytištění referátu

Zajišťuje ve spolupráci se školami vzdělávací a kulturní akce.

Podmínky registrace:

 • občanský či jiný průkaz totožnosti
 • registrační poplatek 100 a 50 Kč, nad 75 let zdarma (viz Ceník)

Nabídka pobočky St. Boleslav:

Nabídka určená mateřským a základním školám ve St. Boleslavi a okolí:
2. ročník
 • seznámení s knihovnou
 • rozdělení fondu – knihy pro začínající čtenáře
 • typy knihoven
 • periodika
 • výpůjční řád
4. ročník
 • třídění naučné literatury
 • vícesvazková díla
 • autor, ilustrátor
 • popis knihy
 • periodika
6. ročník
 • slovníky, encyklopedie
 • mezinárodní desetinné třídění
 • exkurze v oddělení pro dospělé
 • hledání v katalogu
8. ročník
 • studovna a její služby
 • regionální literatura
 • výpůjční řád – opakování
 • celková orientace v knihovně

Tematické besedy a exkurze na základě osobní domluvy

Mgr. Jana Faltová
326 911 257, pobocka@knihovna.brandysnl.cz