Studovna, herna

/Kontakt:

Tel: 326 907 222
E-mail: info@knihovna.brandysnl.cz
Výpůjční dobu naleznete zde.
Prostor studovny/herny nabízí návštěvníkům dvě možnosti využití:
  1. Slouží  jako studovna poskytující možnost prezenčního studia dokumentů, které knihovna nepůjčuje domů (fond studovny, regionální fond, zápisy z rady a zastupitelstva města).
  2. Poskytuje prostor pro hraní deskových her půjčených v knihovně, prostor pro skupinu studentů pracujících na společné práci nebo pro psaní úkolů.
  3. Nabízí možnost využití veřejného PC s připojením na Internet s možností ukládání dokumentů na externí disk.