Přihláška čtenáře

Registraci dokončete během 14-ti dnů ve vybraném oddělení knihovny. Nezapomeňte s sebou občanský průkaz a hotovost na zaplacení ročního registračního poplatku. U dětí do 15-ti let je při první návštěvě nutná přítomnost rodinného příslušníka staršího 18-ti let.