Meziknihovní výpůjční služba

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Pro registrované čtenáře:

  1. Není-li dokument ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR.
  2. Není-li kniha ve fondu knihoven v ČR, knihovna po dohodě s uživatelem zprostředkuje její půjčení z knihoven mimo republiku. V tomto případě je účtován poplatek v rozsahu stanoveném NK ČR.
  3. Uživatel, který si vypůjčí publikaci prostřednictvím vnitrostátní meziknihovní služby, hradí část nákladů s touto službou spojených (viz Ceník).
  4. Služba je určena pouze registrovaným čtenářům.
  5. Knihy zapůjčené prostřednictvím služby MVS není možné vracet do BIBLIOschránek knihovny.

Pro knihovny:

Knihovna Eduarda Petišky půjčuje dokumenty ze svého fondu ostatním knihovnám bezplatně za podmínek vyplývajících z Knihovního řádu.

Elektronická žádanka MVS pro knihovny