Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA 


Pro registrované čtenáře:

  • Není-li dokument ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR.
  • Není-li kniha ve fondu knihoven v ČR, knihovna po dohodě s uživatelem zprostředkuje její půjčení z knihoven mimo republiku. V tomto případě je účtován poplatek v rozsahu stanoveném NK ČR.
  • Uživatel, který si vypůjčí publikaci prostřednictvím vnitrostátní meziknihovní služby, hradí část nákladů s touto službou spojených dle aktuálního ceníku.  Služba je určena pouze registrovaným čtenářům.
  • Knihy zapůjčené prostřednictvím služby MVS není možné vracet do BIBLIOschránek knihovny.


   Elektronická žádanka MVS pro čtenáře  


Pro knihovny:

  • Knihovna Eduarda Petišky půjčuje dokumenty ze svého fondu ostatním knihovnám bezplatně za podmínek vyplývajících z Knihovního řádu.


  Elektronická žádanka MVS pro knihovny