Prezenční půjčování- v knihovně

Prezenčně (pouze v knihovně) jsou půjčovány dokumenty z regionálního fondu a knihy půjčené z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, které stanovily tento způsob půjčování.

Prezenčně (pouze v knihovně) jsou také půjčovány poslední čísla deníků a týdeníků.