Půjčování

Absenční půjčování

  • Určeno registrovaným čtenářům, kteří si mohou domů půjčit knihy, časopisy, zvukové knihy a hry na dobu 1 měsíc (časopisy na 14 dní, poslední čísla týdeníků prezenčně). 
  • Více informací najdete ve knihovním řádu
  • Speciální službou je půjčování elektronických knih, které si můžete bezplatně půjčit na dobu 31 dní.


Prezenční půjčování- v knihovně

  • Prezenčně (pouze v knihovně) jsou půjčovány dokumenty z regionálního fondu a knihy půjčené z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, které stanovily tento způsob půjčování.
  • Prezenčně (pouze v knihovně) jsou také půjčovány poslední čísla deníků a týdeníků.


 Aktuální výpůjční doba