Kopírování

Reprografické služby


Pracovníci knihovny kopírují pouze materiály z fondu knihovny zdarma do 5 černobílých kopií A4 nebo tisk 1 strany A4 barevně.