Vyhledávání materiálů ke studiu

Pracovníci knihovny pomohou s vyhledáváním materiálů  ke studiu z vlastního fondu knihovny.

V případě, že zdroje nejsou dostačující, mohou uživatelé využít možnosti zadání rešerše na dané téma buď osobně v příslušném oddělení knihovny (oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, pobočka Stará Boleslav nebo vyplněním elektronické žádanky rešerše.

Rešerše  zhotovujeme zdarma a  pouze prostřednictvím volně dostupných zdrojů – knihovna nedisponuje přístupem k licencovaným informačním zdrojům.