Virtuální univerzita středního věku

OBECNÉ INFORMACE a PRŮBĚH STUDIA – Důležité, pozorně čtěte !!! MOMENTÁLNĚ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ STUDENTY – PLNĚ OBSAZENO !!!


AKTUALITY: Dne 18. 5. 2023 se 7 studentů VU3V z našeho konzultačního střediska zúčastnilo slavnostní promoce v aule ČZU v Praze – Suchdole. Za fotografie a videodokumentaci patří dík Aleši Polidorovi.Fotografie z promoce si můžete prohlédnout ZDE , odkaz na videozáznam je přímo TADY:


Zde naleznete vždy aktuální informace pro stávající studenty:

OBECNÉ INFORMACE a PRŮBĚH STUDIA


Zimní semestr 2023/2024 probíhá od října do prosince 2023 – přednášky vždy v pondělí (Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě od 9.00 hodin a Habsburkové bez trůnu od 11.00 hodin): 2. října, 16. října, 30. října, 13. listopadu, 27. listopadu a 11. prosince 2023.
Cena zimního semestru (říjen – prosinec 2023) je 450,-Kč za celý cyklus 6-ti přednášek (v ceně jsou tištěné texty k jednotlivým přednáškám).

Tento semestr studujeme:

images-1

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě 


Zivot-v-baroku
Přednáší: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.


 1. Sex v době temna
 2. Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery)
 3. Kriminalita a každodennost
 4. Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?
 5. Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)

Habsburkové bez trůnu

Habsburkove


Přednáší: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.


Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.


 1. Habsburský rod v „dlouhém 19. století“ 
 2. Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth) 
 3. Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling) 
 4. Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg) 
 5. Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso) 
 6. Utajení Habsburkové