DNNT – dokumenty nedostupné na trhu zpřístupněny

dnnt_plakat_na-sirku

 

Národní digitální knihovna – DNNT

Obsah

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to k 1. 2. 2022 knižních vydání až do roku 2007 a periodik vydaných alespoň před 10 lety, aktuálně tedy vydání do roku 2011. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu dostupného zde. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. Zde je seznam zapojených knihoven a institucí, jejichž registrovaní uživatelé mají přístup ke službě NDK-DNNT.

Služby

Možnost čtení plného textu online pro individuální uživatele knihoven prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je služba omezena na vydání do roku 2001. Periodika jsou dostupná vždy s odstupem alespoň 10 let od vydání, aktuálně tedy do roku 2011. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: V knihovně na místě samém jsou oproti vzdálenému přístupu dostupná i knižní vydání z let 2003 až 2007. Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

 

Služba je poskytována ZDARMA na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby.

Vzdálený přístup do databáze DNNT mohou využít i registrovaní
čtenáři Knihovny Eduarda Petišky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Vstup do Národní digitální knihovny – DNNT:

https://ndk.cz

Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný dokument.
Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou možnost zobrazit všechna tato díla vzdáleným
přístupem online přímo ze svého domácího počítače
. K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů(knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. S určitým časovým odstupem budou do NDK-DNNT zařazeny i dokumenty vydané až do roku 2007 (periodika do roku 2009)
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako “veřejná”.

NDK-DNNT nyní (2020) nabízí v režimu DNNT téměř 70 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 35 tisíc dokumentů.

dnnt_zámečky

 

Vstup do Národní digitální knihovny – DNNT:

https://ndk.cz

V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) smí být některé dokumenty zobrazeny pouze v prostorách Národní knihovny. Odjinud z internetu jsou u těchto  dokumentů viditelné pouze popisné údaje (metadata).

Po vstupu do prostředí NDK-DNNT následujte pro přihlášení tyto postupné kroky: 

navod_dnnt