DNNT – dokumenty nedostupné na trhu zpřístupněny až do 30. 6. 2021 !!

dnnt_plakat_na-sirku

 

Národní knihovna ČR zpřístupňuje prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK) díla nedostupná na trhu (DNNT).

Do 30. 6. 2021 jsou zpřístupněny všechny digitalizované dokumenty!

Ministr Zaorálek se dohodl se SČKN, digitální knihovna NK zůstane přístupná do června 2021.

 Praha, 11. 02. 2021 – Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dnes dohodl s předsedou Svazu  knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy, která by do konce června 2021 umožnila úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven  provozovaných Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou, Univerzitou Karlovou v Praze, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak, jak to bylo dosud. Stát nakladatelům zaplatí náhradu ve výši 80 milionů korun za neprodané knihy, které budou díky této dohodě dostupné online.

 Dohoda mezi ministrem kultury a předsedou SČKN má podporu u vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka i vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové.

 

„Jsem moc rád, že jsme se s panem Vopěnkou domluvili, protože možnost přístupu k Národní digitální knihovně až do letních prázdnin je pro studenty a vědecké pracovníky v období pandemie nenahraditelným nástrojem, bez kterého by se oblasti vzdělávání a výzkumu nebyly schopné obejít“, říká ministr L. Zaorálek.

 Koronavirová pandemie již v minulém roce výrazným způsobem omezila služby knihoven spjaté s fyzickým přístupem uživatelů k jejich fondů. Knihovny byly zcela uzavřeny nebo nabízely výpůjční služby a provoz studoven s řadou omezení. Tato skutečnost obrátila pozornost knihoven i jejich uživatelů k rozvoji a využívání digitálních služeb. Díky vyjednávání Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv Dilia a OOA-S a se SČKN se tak hned v březnu podařilo uzavřít mimořádné krátkodobé kolektivní licenční smlouvy, které umožnily úplné otevření digitálních knihoven zahrnující autorsky chráněná díla (přístup byl umožněn od března do května 2020 a následně byla uzavřena další licenční smlouva od listopadu 2020 do února 2021). Licenční smlouvy byly v tomto období poskytnuty bezplatně a vztahovaly se na všechna díla chráněná autorským zákonem včetně nejnovější literatury. Přístup k digitálnímu obsahu měli a znovu budou mít především vysokoškolští studenti a pedagogové či vědečtí pracovníci. V současné době je do systému zaregistrováno 103 institucí, zejména vysokých škol a vědeckých ústavů.

Služba je poskytována ZDARMA na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby.

Vzdálený přístup do databáze DNNT mohou využít i registrovaní
čtenáři Knihovny Eduarda Petišky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Vstup do Národní digitální knihovny – DNNT:

https://ndk.cz

Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný dokument.
Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou možnost zobrazit všechna tato díla vzdáleným
přístupem online přímo ze svého domácího počítače
. K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů(knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. S určitým časovým odstupem budou do NDK-DNNT zařazeny i dokumenty vydané až do roku 2007 (periodika do roku 2009)
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako “veřejná”.

NDK-DNNT nyní (2020) nabízí v režimu DNNT téměř 70 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 35 tisíc dokumentů.

dnnt_zámečky

 

Vstup do Národní digitální knihovny – DNNT:

https://ndk.cz

V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) smí být některé dokumenty zobrazeny pouze v prostorách Národní knihovny. Odjinud z internetu jsou u těchto  dokumentů viditelné pouze popisné údaje (metadata).

Po vstupu do prostředí NDK-DNNT následujte pro přihlášení tyto postupné kroky: 

navod_dnnt