Digitální knihovny v ČR

DNNT – Díla nedostupná na trhu 

Obsah

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty zdigitalizovaných volných děl a děl nedostupných na trhu. Více se dozvíte zde.
Seznam děl nedostupných na trhu.
Seznam zapojených knihoven a institucí, jejichž registrovaní uživatelé mají přístup ke službě NDK-DNNT.

Služby

  • Možnost čtení plného textu online pro individuální uživatele knihoven prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je služba omezena na vydání do roku 2001. Periodika jsou dostupná vždy s odstupem alespoň 10 let od vydání, aktuálně tedy do roku 2011. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.
  • Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: V knihovně na místě samém jsou oproti vzdálenému přístupu dostupná i knižní vydání z let 2003 až 2004. Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

DNNT-plakat-na-sirku-1024x724

Služba je poskytována ZDARMA na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. 


Vzdálený přístup do databáze DNNT mohou využít i registrovaní čtenáři Knihovny Eduarda Petišky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

  Vstup do Národní digitální knihovny   


Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný dokument. Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou možnost zobrazit všechna tato díla vzdáleným přístupem online přímo ze svého domácího počítače. K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. S určitým časovým odstupem budou do NDK-DNNT zařazeny i dokumenty vydané až do roku 2004 (periodika do roku 2009) 
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné), tv. volné.

    Po vstupu do prostředí NDK-DNNT následujte pro přihlášení tyto postupné kroky:

navod-dnnt-1024x691


 Česká digitální knihovna